Roti-raportti kannustaa luovaan tuhoon tiivistyvissä kaupungeissa – korjausvelkaa voisi pienentää EU:n elvytysohjelmassa

Ilmastonmuutos asettaa suuria rasituksia tieverkollemme, jonka korjausvelka aina vain kasvaa. Kaupungeissa puolestaan on ristiriita rapistuvien talojen ja kasvavien tiivistys- ja purkupaineiden välillä. RIL:n koordinoima rakennetun omaisuuden tilaa koskeva raportti nostaa nämä huolet esiin.