Kokeile kuukausi maksutta

Naulalevyristikot jäävät usein tukematta

Tietoa kirjoittajasta Jussi Jalkanen
Osastopäällikkö, Teknologiapäällikkö Sweco Rakennetekniikka
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Kaksi peräkkäistä poikkeuksellisen lumista talvea ovat osoittaneet, että naulalevyristikoilla toteutetut katot eivät valitettavasti aina toimi niin kuin on suunniteltu. Syynä ei ole yksittäisten kattoristikoiden riittämätön kantokyky, vaan usein vakavat puutteet katon kokonaisjäykistyksessä.

Naulalevyristikoita suunnittelevat asiaan erikoistuneet insinöörit tarkoitusta varta vasten kehitetyillä ohjelmilla. Ristikoiden valmistus puolestaan on pitkälle vietyä teollista toimintaa. Suunnittelijoiden pätevyyttä, mitoitusohjelmien oikeellisuutta ja ristikoiden valmistusta valvotaan hyvin tarkasti alan laadunvalvontaa harjoittavien toimijoiden toimesta. Kukaan ei tunnu kuitenkaan valvovan ristikoiden asianmukaista asentamista työmaalla.

Naulalevyristikkokattojen ongelmien melkeinpä pääsääntöisenä syynä ovat työmaalla asentamatta jääneet tai puutteellisesti asennetut nurjahdustuet ja muut kattorakenteen jäykistykseen liittyvät tuennat. Nämä tuet ovat välttämättömiä rakenteen toiminnan kannalta, eikä niitä saa jättää asentamatta. Nurjahdustukien lukumäärä ja sijainti on selvästi merkitty suunnitelmiin ja myös muusta tuennasta löytyy suunnitelmista opastusta. Tukia ei voida asentaa tehtaalla etukäteen, vaan se on tehtävä työmaalla.

Kokemuksen perusteella ongelmallisia kohteita eivät ole tavalliset omakotitalotyömaat vaan pitkien jännevälien rakennukset, kuten erilaiset hallit, maneesit, navetat ja sikalat. Esimerkiksi eräässä pienessä kunnassa tämänkaltaisen katon sortuman johdosta käytiin rakennustarkastajan toimesta läpi muita vastaavia kohteita, jolloin kaikista tarkastetuista maatalousrakennusten katoista löytyi nurjahdustukien puutteita, jotka vaativat välitöntä korjausta.

Vajavaisessa ristikoiden tukemisessa ei luultavasti ole kyse muutaman kymmenen metrin lautamäärän säästämisestä, vaan lähinnä tiedon puutteesta. Ristikoita asentavat henkilöt tai vastaava työnjohtaja eivät ole tietoisia tukemistarpeesta, ja rakennusvalvontakaan ei osaa välttämättä kiinnittää asiaan huomiota katselmuksissa. Asiassa voi lisäksi olla pilkotulle ja ketjutetulle nykyrakentamiselle tyypillisiä taudinoireita, missä kokonaisuudesta huolehtiminen jää puutteelliseksi.

Naulalevyristikkokaton asianmukaisen tuennan tarkistaminen on onneksi asiantuntijalle suhteellisen yksinkertainen tehtävä. Usein riittää se, että kiivetään katsomaan silmämääräisesti, onko tuenta suunnitelmien mukainen vai ei. Puuttuvat tuet voidaan melko helposti lisätä, ellei rakenteita ole peitetty tai katto ei ole jo kärsinyt merkittäviä muodonmuutoksia.

Harkitsemisen arvoinen ajatus vaativissa pitkän jännevälin kohteissa olisi, että naulalevyristikot suunnitellut henkilö myös tarkistaisi niiden asianmukaisen asennuksen. Tällöin varsin pienellä kustannuksella rakennuksen omistaja voisi välttää mahdollisen sortuman ja siitä aiheutuvat mittavat kulut tai pahimmassa tapauksessa mahdollisesti syntyvät henkilövahingot.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Naulalevyristikot jäävät usein tukematta”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat

Jussi Jalkanenhttps://www.rakennuslehti.fi/kirjoittajat/jussi-jalkanen/