Kestävä kunta -kilpailussa palkittiin useita innovaatioita

Tekesin ja Kuntaliiton järjestämässä Tulevaisuuden kestävä kunta -kilpailussa palkittiin Joensuu, Jyväskylä ja Turku sekä Itä-Uudenmaan Jätehuolto. Kilpailun voittajia ovat Joensuun liiketoimintamalli jätevedenpuhdistamon tuottaman lämmön hyödyntämiseen, Jyväskylän kehittämä maankäytön suunnittelutyökalu ja toimintamalli, Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n punnitseva, monilokeroinen jätteidenkeräysjärjestelmä sekä Turun idea paikallisesti tuotetun biokaasun käyttöönottoon liikenteessä.

Kuopion ”siltavahdeille” Kestävä Kivitalo -palkinto

Kuopion ”siltavahdit” saivat vuoden 2010 Kestävä Kivitalo -palkinnon. Kyseessä on Keilankannan kaksi korkeaa ja kaksi matalampaa asuintaloa, jotka ovat paikalla rakennettuja ja tiiliverhoiltuja. Taloista 15-kerroksinen As Oy Kuopion Siltavahti ja 13-kerroksinen As Oy Kuopion Keilanpurje kohoavat Keilankannankanavan rannalla. Keilanpurjeen perustajaurakoitsijana toimi Skanska ja Siltavahdin YIT Rakennus Oy. YIT on rakentanut näiden naapuriin myös kaksi viisikerroksista asuinrakennusta: As Oy Kuopion Siltaneidon ja As Oy Kuopion Keilankannan.

Lemminkäisen rakennusalan innovaatiokilpailu käynnistyi

Lemminkäisen Rakentava idea 2010 -innovaatiokilpailu on käynnistynyt maanantaina 13. syyskuuta. Yhtiö kertoi innovaatiokilpailusta ensimmäisen kerran elokuun alussa täytettyään 100 vuotta, minkä kunniaksi kilpailu järjestetään. Avoimen kilpailun tavoitteena on kehittää rakennusalalle uudenlaisia toimintatapoja ja keksintöjä, jotka parantavat ihmisten asumista, työntekoa ja liikkumista.

Keski-Suomen kunnissa kehitetään asuinalueiden energiatehokkuutta

Keski-Suomessa on käynnistynyt kuuden kunnan yhteinen Ekotaajama-hanke. Jyväskylän, Toivakan, Jämsän, Petäjäveden, Multian ja Kannonkosken hankkeessa kehitetään menetelmiä sekä tuotetaan uutta tietoa ja osaamista energiatehokkaiden asuinalueiden kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun. Alueiden kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun merkitys on suuri asuinalueiden energiatehokkuuden lisäämisessä.

Herttoniemen yritysalueen pääkadulle haetaan kilpailulla uutta ilmettä

Tällä viikolla on alkanut kaikille avoin ideakilpailu, jossa etsitään Helsingissä sijaitsevan Herttoniemen yritysalueen pääkadulle uutta ilmettä ja identiteettiä. Kilpailun tavoitteena on laajentaa World Design Capital Helsinki 2012 -hanketta keskustan ulkopuolelle ja paikkoihin, joiden ei perinteisesti ajatella edustavan muotoilua. Kilpailu koskee Laivalahdenkatu-Mekaanikonkatua, joka halkoo Herttoniemen metroaseman itäpuolella olevaa isoa teollisuus- ja myymäläaluetta. Helsingin kaupunki palkitsee parhaat ideat.

Kunnille päätösvalta tuulivoimarakentamisessa

Kunnat ovat saamassa valtaa tuulivoimaloiden rakentamislupapäätöksissä. Ajatuksena on, että toimivalta ranta-alueiden rakentamisen poikkeustapauksissa siirrettäisiin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta kunnille. Muutoksen tavoitteena on selkeyttää toimivallan jakoa ja lisätä kuntien valtaa poikkeamisasioissa.