Hallitus ajaa lakiesityksellä myös isot erikoistavarakaupat keskustoihin

Hallitus esittää maankäyttö- ja rakennuslakiin muutosta, jolla paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan erityisasema kaavoituksessa poistuu ja tiva-kauppa otetaan suuryksiköitä koskevan ohjauksen piiriin. Tämä merkitsee sitä, että myös tiva-kauppa pitäisi vastedes sijoittaa ensisijaisesti kaupunkien keskustoihin. Tilaa vaativiksi erikoistavaran kaupoiksi katsotaan esimerkiksi auto-, rauta- ja huonekaluliikkeet.

Puukerrostalojen palolaskelmia yksinkertaistetaan

Puurakentamisen määräyksiä pohtinut työryhmä esittää puun käyttömahdollisuuksien laajentamista kerrostaloissa kahdeksaan kerrokseen. Se on ollut mahdollista vain toiminnallisen paloteknisen suunnittelun kautta. Tämän osaavia suunnittelijoita on Suomessa kuitenkin niin vähän, että vaihtoehto on jäänyt teoriaksi. Siksi paloteknistä suunnittelua yksinkertaistetaan. Enintään kahdeksankerroksisia tai 26 metrin korkuisia puurunkoisia asuin- ja työpaikkarakennuksia voitaisiin suunnitella taulukoitujen arvojen perusteella. Nyt näin voidaan toteuttaa korkeintaan nelikerroksisia puutaloja.

Ramboll osti nyt Groundian

Ramboll Finland Oy on tehnyt kuukauden sisään jo kolmannen yrityskauppansa ostamalla ympäristötekniikan konsulttiyritys Groundia Oy:n koko osakekannan. Groundian palveluihin kuuluvat ympäristötekniset suunnittelu-, tutkimus- ja rakennuttamistehtävät. Yrityksessä toimii 12 asiantuntijaa Jyväskylässä, Kuopiossa ja Tampereella. Henkilökunta siirtyy välittömästi osaksi Rambollin organisaatiota.

Rejlers osti enemmistön Insinööritoimisto Lausamosta

Suunnittelu- ja konsultointipalveluita tarjoava Rejlers Oy on 30. marraskuuta tehdyllä kaupalla ostanut noin 55 prosentin osuuden vantaalaisen Insinööritoimisto Lausamo Oy:n osakkeista. Kauppaan sisältyy myös loppujen osakkeiden osto-optio. Vuonna 1984 perustettu Insinööritoimisto Lausamo tarjoaa sähkö-, automaatio- ja telesuunnittelua uudisrakennuskohteisiin sekä kiinteistöjen korjausrakentamiseen.

Espoon Finnoosta kaavaillaan ilmastonmuutoksen torjunnan esimerkkialuetta

Espoon kaupunginhallitus on hyväksynyt Finnoon osayleiskaavan tavoitteet. Niiden mukaan Finnoon alueesta suunnitellaan ilmastonmuutoksen torjunnan esimerkkialuetta. Tavoitteena on hiilineutraali, metron käyttöön perustuva ja maisemallisesti erottuva korkeiden kerrostalojen kaupunginosa, jolla on omaleimainen merellinen identiteetti osana pääkaupunkiseutua.

Suomalaiset haluavat ekologisempaa ja yksilöllisempää asumista

Lemminkäinen on kerännyt suomalaisten toiveita ja ideoita rakentamisen käytäntöjen kehittämiseksi Rakentava idea 2010 -innovaatiokilpailussaan. Avoimeen kilpailuun jätetyissä yleisösarjan ehdotuksissa esiin nousevat erityisesti energiatehokkuuteen, kierrätykseen ja yksilölliseen asumiseen liittyvät asiat. Kilpailun avulla etsitään uusia innovaatioita rakennusalalle.

Rakentamisen konkurssit jälleen laskuun lokakuussa

Rakennusalan konkurssit taipuivat taas selvään laskuun kuluvan vuoden lokakuussa, kun ne olivat jo jonkin aikaa jatkuneen trendin vastaisesti kääntyneet hetkelliseen nousuun syyskuussa. Alalla pantiin vuoden 2010 lokakuussa vireille 56 konkurssia, kun määrä oli vuotta aiemmin 70. Nämä tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tilastoista.