Suunnittelu Infra Projektit Talous Uutiset Rakennuslehti Ei kommentteja

Raide-Jokerille tulee vain yksi varikko

Selvityksen perusteella Raide-Jokeri-linjan vaunuja varten rakennetaan yksi varikko.

Raide-Jokerin havainnekuva Itäkeskuksesta. Pikaraitiotie oranssin metrojunan vieressä vasemmalla.

Varikko tulee Helsingin Roihupeltoon.

Raide-Jokeri-projekti on yhteistyössä HSL:n, HKL:n ja Espoon kaupungin kanssa selvittänyt vaihtoehtoisia ratkaisuja Raide-Jokerin varikon toteuttamiseksi.

Projektin tilaajan johtoryhmä päätti asiasta kokouksessaan 25.1. Lisäksi johtoryhmä käsitteli kalustohankinnan ja rakentamisen aikataulujen yhteensovittamista.

Raide-Jokerin hankesuunnitelmassa varauduttiin kahden varikon malliin, jossa päävarikko olisi Roihupellossa ja sivuvarikko Espoon Laajalahdessa. Varikoita ei kuitenkaan sisällytetty kesällä 2016 Raide-Jokerista tehtyyn hankepäätökseen vaan päätös varikoista edellytti jatkovalmistelua.

Raide-Jokeri-projektin tekemän selvityksen perusteella Laajalahden varikkoa ei nyt toteuteta, sillä yhden varikon malli on tässä vaiheessa tarkoituksenmukaisempi. Asemakaavassa on kuitenkin varaus Laajalahden varikolle siltä varalta, että tulevaisuudessa tarvitaan lisäkalustoa matkustajamäärän kasvun vuoksi.

Raide-Jokerin varikon kehitysvaihe on juuri käynnistynyt. Kehitysvaiheessa jatketaan varikon suunnittelua ja selvitetään tavoitekustannushinta, jonka jälkeen varikkoa koskeva hankepäätös voidaan tehdä tavoitekustannuksen mukaisilla tiedoilla.

Hankepäätös on tarkoitus saada HKL:n johtokuntaan syyskuussa, jonka jälkeen asia etenee valtuustokäsittelyyn. Koska varikko on suunnitteilla ainoastaan Helsinkiin, tehdään hankepäätös Helsingin valtuustossa.

Jutun ingressiä muokattu klo 11.45.

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia