Lvi-urakointi jakautuu kahtia

Rakennuslehden vastikään tekemään Suurimmat 2013 -kyselyyn vastasi 25 talotekniikkaurakoitsijaa, joista 48 prosenttia ilmoitti liikevaihtonsa pienentyneen ja 52 prosenttia suurentuneen vuoteen 2012 verrattuna. Liikevaihdoltaan kolmen kärjessä vuonna 2013 olivat Caverion Suomi Oy (304 miljoonaa euroa), Lemminkäinen Talotekniikka Oy (221,9 miljoonaa) ja Are-konserni (165 miljoonaa). Neljänneksi ylsi EMC Talotekniikka 99,6 miljoonallaan.

Kireä kilpailu söi suunnittelutoimistojen tuloksia

Viime vuosi oli suunnittelu- ja konsultointialalla viides peräkkäinen matalasuhdanteen toimintavuosi Suomessa. Markkinatilanne pysyi epävakaana läpi vuoden, joskin erot konsultoinnin eri toimialojen välillä ja myös eri yritysten välillä olivat merkittävät.Vuodelle 2013 ominaista oli, että parhaiten kannattaneiden kymmenen suunnittelu- ja konsulttitoimiston liiketulosprosenttien keskiarvo pieneni 6,7 prosenttiyksikköä vuodesta 2012, ilmenee Rakennuslehden suunnittelu- ja konsulttitoimistoille tekemästä tulostietokyselystä.

Mahdollisuudet muuttaa mökille vaihtelevat

Mahdollisuudet muuttaa pysyvästi asumaan mökille vaihtelevat eri puolilla maata. Suomen Akatemian tutkimuksesta ilmenee, että muuttohaluja on enemmän kuin niitä pystytään toteuttamaan. Tutkimuksen mukaan osasyy tähän on hallintokäytäntöjen sekavuus ja erilaisuus eri puolilla Suomea. Suurimmaksi ongelmaksi paljastui, ettei mökille muuttavalla ole etukäteen varmuutta siitä, miten prosessi etenee.

Tanskalaiskonserni vahvisti otettaan Suomen suunnittelumarkkinoihin

Ramboll Finland vahvisti strategiansa mukaisia toimialoja ostamalla merkittävän osan Pöyryn kiinteistö- ja projektinjohtoliiketoiminnasta. ”Tämä oli emon investointi Suomeen. Meillä ei juuri nyt ollut kassassa kauppasumman verran irrotettavaa. Toki me maksamme vuosittain osinkoa emolle”, Ramboll Finland Oy:n toimitusjohtaja Markku Moilanen kertoo. Ramboll-konsernin omistaa säätiö.