Yli puolet työttömyyskassoista korottanut maksujaan – rakennusalalla ennallaan

Yli puolet työttömyyskassoista on korottanut jäsenmaksujaan vuoden alusta, kertoo Keskisuomalainen. Suomessa on 29 työttömyyskassaa, joista 17 kertoi korottaneensa maksuja.

Yli puolet työttömyyskassoista on korottanut jäsenmaksujaan vuoden alusta, kertoo Keskisuomalainen. Suomessa on 29 työttömyyskassaa, joista 17 kertoi korottaneensa maksuja.

Taustalla ovat synkentyneet työttömyyslukemat. Kassojen maksamat korvaukset ovat kasvaneet jo monta vuotta peräkkäin. Viime vuonna ne maksoivat korvauksia yhteensä 2,8 miljardia euroa.

Eri työttömyyskassoilla on kuitenkin isoja eroja korotuksissa. Sähköalojen työttömyyskassan jäsenmaksu on jopa madaltunut ja Rakennusalan työttömyyskassa on pitänyt jäsenmaksunsa pitkään samana, vaikka alaa koettelee raju työttömyys.

Työttömyyskassojen tehtävä on maksaa jäsenilleen korvausta työttömyyden tai vuorotteluvapaan aikana. Niillä on jäseniä kaikkiaan lähes kaksi miljoonaa.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Yli puolet työttömyyskassoista korottanut maksujaan – rakennusalalla ennallaan”

  1. Työttömyyskassoilla on aika isoja eroja jäsenmaksun määräytymisperusteissa. Osa jäsenmaksuista on prosenttiperusteisia (jolloin jäsenmaksu nousee palkkojen noustessa, vaikkei jäsenmaksuprosenttia muutettaisikaan), osa kiinteäsummaisia. Rakennusalan työttömyyskassan jäsenmaksu on 0,68 prosenttia veronalaisista ansiotuloista, ja Sähköalojen työttömyyskassan vastaava jäsenmaksu on 0,35 % ennakonpidätyksenalaisesta tulosta. IAET-kassan jäsenmaksu ei riipu mitenkään tulojen määrästä, vaan on sama sen kassan jäsenille (nykyisin 105 euroa vuodessa), kuten ei esim. lääkärien työttömyyskassankaan (23 euroa vuodessa, tuloista riippumatta). Kassojen jäsenetuuksissa ei ole eroa, koska etuudet ovat eduskunnan säätämiä (ja myös valtion lähes kokonaan maksamia, sillä kassojen jäsenmaksuilla etuuskulujen rahoituksesta katetaan vain 5,5 %). Kassojen jäsenmaksut vaikuttavat kassojen jäsenmääriin, sillä osa vaihtaa kassaa sen mukaan, mikä on tämän kannalta halvempi. Jäsenmaksujen nostot laskevat siksi herkästi jäsenmaksuaan nostavien kassojen jäsenmääriä.

    Kassojen jäsenmäärien kehitystä ja myös listauksen kunkin työttömyyskassaan jäsenmaksun määräytymisperusteista kunakin vuonna näkee täältä:
    http://www.tyj.fi/fin/materiaali/jasenyys_ja_talous_-tilastojulkaisu/

    Uusimmat julkaistut tilastot ovat kesällä 2014 julkaistut vuoden 2013 luvut. Vuosina 2011-2013 IAET-kassan jäsenmäärä nousi 186 900:sta 192 700:een, Rakennusalan työttömyyskassan jäsenmäärä aleni 59 400:sta 57 600:aan, ja Sähköalojen kassan jäsenmäärä väheni 20 800:sta 20 400:aan, kun taas Posti- ja logistiikka-alan kassan jäsenmäärä suorastaan romahti 21 000:sta 17 600:aan ja Puu- ja erityisalojen työttömyyskassankin jäsenmäärä tipahti 30 000:sta 26 900:aan. Työttömyyskassojen kokonaisjäsenmäärä aleni tuona aikavälinä hieman 1985 500:sta 1974 900:aan. Työvoimaa Suomessa oli vuonna 2013 Tilastokeskuksen mukaan 2 676 000. On kiinnostavaa nähdä, vaikuttatko tämän vuotiset työttömyyskassojen jäsenmaksukorotukset vain siihen, minkä kassan jäseniä ihmiset ovat, vai myös niiden kokonaisjäsenmäärään.

Vastaa