Työelämä Rakentaminen Talous Rakennuslehti Ei kommentteja

Rakentamisen avoimien työpaikkojen määrä kasvoi kymmeniä prosentteja

Rakentamisen avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi loka-joulukuussa 2016 yli 60 prosentilla vuoden 2015 vastaavaan jaksoon verrattuna. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen avoimien työpaikkojen tilastoista.

Rakentamisessa oli viime vuoden viimeisellä neljänneksellä noin 2900 avointa työpaikkaa, kun vuotta aiemmin niitä oli noin 1800.

Jos tarkastellaan koko vuotta, niin rakentamisessa oli viime vuonna keskimäärin noin 3000 avointa työpaikkaa, kun vuonna 2015 niitä oli keskimäärin noin 2300. Koko vuoden osalta kasvuvauhti oli 30 prosenttia. Koko vuotta koskeva lukema on laskettu eri vuosineljännesten keskiarvona.

Tilastokeskuksen mukaan myös kaikkien toimialojen yhteenlaskettu avoimien työpaikkojen määrä kasvoi viimeisellä neljänneksellä selvästi vuoden takaisesta, vaikkakaan ei lähellekään rakentamisen vauhtia. Vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä eri toimialoilla oli avoimena yhteensä 26400 työpaikkaa, kun vuotta aiemmin niitä oli noin 21900.

Tilastokeskus on kerännyt tietoa avoimista työpaikoista neljännesvuosittain vuodesta 2002 alkaen. Kysely osoitetaan yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikkojen rekrytoinneista vastaaville henkilöille. Tiedonantaja vastaa kyselyyn joko verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelulla. Tiedonkeruussa on mukana 2500 eri toimipaikkaa joka vuosineljänneksellä.

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia