Erikoinen ratkaisu Laajasalossa: ratikkavarikon päälle rakennetaan asunnot tuhannelle ihmiselle

Varikkosuunnitelma liittyy Kruunusillat-hankkeeseen ja sen myötä toteutuvaan raitiovaunuyhteyteen keskustasta Laajasalon Yliskylään.

Havainnekuva Laajasalon ratikkakorttelista Reposalmentieltä katsottuna. Kuva: Anttinen Oiva Arkkitehdit

Itä-Helsingin Laajasaloon suunniteltu ratikkakortteli on edennyt kaupungin päätöksenteossa vaiheeseen, jossa hankkeelle etsitään rakennuttajaa. Alueen asemakaavan on tarkoitus olla valmis vuonna 2022, ja varikon pitäisi valmistua vuonna 2026.

Laajasalon Yliskylään Reposalmentien varteen aiotaan rakentaa jättimäinen hybridirakennus, joka yhdistää raitiovaunuvarikon, asuntoja ja liiketilaa. Varikkosuunnitelma liittyy Kruunusillat-hankkeeseen ja sen myötä toteutuvaan raitiovaunuyhteyteen keskustasta Yliskylään.

Valmistuessaan hybridivarikko on ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Kokonaisuudessaan noin neljän hehtaarin korttelialueella sijaitseva raitiovaunuvarikko sekä pysäköintitilat jäävät täysin niiden päälle rakennettavan pihakannen alle. Ilmasta katsottuna varikkoa ei siis näe ollenkaan.

”Pelkkä varikko olisi kaupunkikuvallisesti tylsä”, sanoo asemakaava-arkkitehti Suvi Huttunen Helsingin kaupungilta.

Suunnittelualueesta järjestettiin arkkitehtuurikilpailu vuonna 2017.

Pihakannelle rakentuu seitsemän asuinkerrostaloa, joissa on yhteensä 550 asuntoa. Asukkaita alueelle muuttaa tulevaisuudessa lähes 1 000 ja asuinpinta-alaa on noin 42 000 kerrosneliötä. Asunnot valmistuvat vasta varikon rakentamisen eli vuoden 2026 jälkeen.

Lisäksi kannelle tulee 1 200 kerrosneliötä liiketilaa ja kaikille avoin kiipeilypuisto. Lähellä sijaitsevan alakoulun tontti on mukana suunnittelualueessa, ja koulun kapasiteettia on tarkoitus lisätä nostamalla kerrosalaa.

Alueelle laaditun liikennesuunnitelman mukaan Ilomäentieltä tuleva raitiovaunuliikenne ohjautuu joko suoraan tai Reposalmentiellä olevan päätepysäkin kautta varikolle.

Kaava-alueen luontoarvoja on selvitetty perusteellisesti hankkeen edetessä, sillä asemakaavamuutos koskee yhtä Laajasalon keskeistä viheraluetta ja se sijaitsee aivan liikuntapuiston kupeessa. Asemakaava-alueella ei nykyisellään ole rauhoitettuja tai suojeltuja luontokohteita eikä luonnonsuojeluohjelman kohteita.

Alun perin kaava-alue rajoittui niin, että sen alle olisi jäänyt merkittävästi Laajasalon liikuntapuistoon kuuluvaa metsäaluetta rantapallokenttien vieressä. Vanhojen kilpikaarnamäntyjen täyttämässä metsässä on esimerkiksi jättimäinen, aidattu mänty, joka on rauhoitettu vuonna 1956.

Laajasalon asukasaktiivit kertoivat olevansa huolissaan metsän tulevaisuudesta HS:n vieraillessa alueella elokuussa 2017.

Nykyiselläkin rajauksella liikuntapuistoon kuuluvaa metsää menetetään, mutta maisema-arkkitehti Niina Strengellin mukaan puita kaatuu enintään 30 metrin alueelta ja vain osittain.

”Metsästä ei poistu ydinaluetta, ja kaava-alueen rajasta on rauhoitettuun mäntyyn noin 250 metrin matka. Suunnitelmaa tehdessä vastakkain olivat korttelialueen luontoarvot ja kestävä, ekologinen liikkumismuoto”, Strengell sanoo raitiovaunuvarikkoon viitaten.

Myös kaava-alueen lepakkotilannetta on selvitetty. Selvityksen mukaan kaava-alueella esiintyy viiksisiippoja ja pohjanlepakoita, ja kaava-alueeseen kuuluvan Holmanmoisionpolulla kohdalla on niiden saalistusalue.

”Se siirtyy rakentamisen myötä. Holmanmoisionpolun ajan myötä kadonneet puuistutukset tullaan palauttamaan”, Strengell sanoo.

Rakentamisen seurauksena menetetään myös nykyinen noin kolmen hehtaarin kokoinen metsäinen kalliokumpare sekä nurmialuetta, koirapuisto, leikkipaikka ja rantalentopallokenttiä. Rantalentopallokentille ja ja kalliokumpareella olevalle pururadalle osoitetaan tosin uusi sijainti lähimaastosta lähempänä uimarantaa.

Rakentaminen ei ulotu Laajasalon uimarannalle, eikä sen läheisyydessä oleviin metsiin.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Erikoinen ratkaisu Laajasalossa: ratikkavarikon päälle rakennetaan asunnot tuhannelle ihmiselle”

Vastaa

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi