Rakennusministeriö on kiinteistö- ja rakennusalan tavoite hallitusneuvotteluissa

Kiinteistö- ja rakentamisalan järjestöistä koostuva Kira-foorumi on asettanut kolme hallitusohjelmatavoitetta. Rakennetun ympäristön hallinto on koottava yhteen, osaamisen ja työvoiman saatavuus on turvattava ja Suomesta on tehtävä maailman kilpailukykyisin ympäristö