Muoviongelmaan on ratkaisu

Tietoa kirjoittajasta Tomi Nyman
Principal, Pöyry Finland oy
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Muovia tuotetaan maailmassa vuosittain lähes 400 miljoonaa tonnia. Siitä kierrätetään vain noin 10 prosenttia. Muoviongelma on ratkaistavissa investoinneilla keräykseen ja kierrätykseen. Jätteestä voi tulla raakaöljyn korvaaja materiaalien ja kemikaalien tuotannossa. Kun kierrätys saadaan toimimaan, voidaan uusiutuvilla syöttöaineilla ja kierrätettävillä biomuoveilla muuttaa vähitellen kaikki muovit biopohjaisiksi. Siirtymällä biokiertotalouteen yhteiskunnalta säästyisi jopa yli 100 miljardia vuodessa ja päästöt vähenisivät 1 gigatonnin verran (2,5 prosenttia maailman vuotuisista päästöistä 2018).

Noin 40–60 prosenttia muovista käytetään kuluttajapakkauksissa. Rakennusteollisuus käyttää toiseksi eniten. Euroopassa valmistetaan 65 miljoonaa tonnia muovia – ja tulevaisuudessa tulisi olla vastaava kierrätyskapasiteetti. Eurooppa voi ryhtyä hyödyntämään jätettä raaka-aineena ja nousta kierrätysraaka-aineen viejäksi sen sijaan, että tuo raakaöljyä muovintuotantoa varten. Suomessa tämä edellyttäisi noin 500000 tonnin keräys- ja kierrätyskapasiteettia.

Rakennusteollisuudessa käytetään muoveja muun muassa kalvoina, eristeissä, pakkauksissa, vesi-, viemäri- ja lämmitysputkissa, johdoissa, kaapelisuojissa, koteloissa ja hormeissa. Muovin käyttö lisääntyy, kun talojen tekniset ratkaisut monimutkaistuvat. Rakennusten suunnittelussa ja materiaalien valinnassa tulee ottaa huomioon remontointi, purku, materiaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys.

Arvoketjut muuttuvat arvoympyröiksi ja lähes täysin suljetuiksi hiilikierroiksi, ja prosesseissa häviävä materiaali korvataan biopohjaisella ja käytöstä poistuvalla materiaalilla.

Mittakaavan ymmärtäminen on vaativaa. Maailman muovimarkkina kasvaa vauhtia, joka vastaa Nesteen öljynjalostamon kapasiteettia. Kierrätyskapasiteetin täytyy kasvaa kaksi kertaa markkinan kasvua nopeammin. Korjaavien toimenpiteiden, kierrätyslaitosten ja uusiutuvien muovien tuotantokapasiteetin kasvun tulisi olla 40 miljoonan tonnin luokkaa vuodessa.

Paras kannuste keräämiselle on muovin ja kaiken muunkin jätteen arvon tunnustaminen. Kaikki muovi on myös käytön jälkeen arvokasta raaka-ainetta, joka kannattaa ottaa talteen kierrätystä varten.

Useita kierrätysteknologioita on saatavilla, ja jätteen laadusta riippuen voidaan valita sopivin. Mekaaninen kierrätys toimii puhtailla erillisillä muovilajeilla. Kemiallinen kierrätys mahdollistaa sekamuovien ja mekaanisesti kierrätetyn, käytössä ja prosesseissa heikentyneiden muovien kierrätyksen. Menetelmistä yleisimmin tunnettuja ovat pyrolyysi ja kaasutus. Näin tuotettu kierrätysmuovi täyttää tarvittavat vaatimukset jopa elintarvike- ja lääketeollisuudessa.

Kierrättämällä päästöt vähenevät entisestään, kun muovia ei polteta. Muutos olisi mahdollista toteuttaa 10 vuodessa. Käytännössä lainsäädännön, ihmisten tapojen ja teollisuuden investointien läpivienti vie jopa 30 vuotta.

Keräyksen ja logistiikan alalle syntyy uutta liiketoimintaa, uusia toimijoita tarvitaan, jotta löydetään tehokkaimmat keinot. Investoinnit parantavat kannattavuutta ja turvaavat yrityksen olemassaoloa.

Tällä hetkellä käytämme 300 miljardia dollaria vuodessa muovien raaka-aineisiin. Siirryttäessä muovia kierrättävään tuotantomalliin jokainen kierrätysinvestointi korvaa kapasiteettinsa verran ostettavaa muovin raaka-ainetta. Investoimalla euron säästämme 50–70 senttiä muovin tuotannossa tarvittavan raakaöljypohjaisen hiilivedyn ostossa. Laitoksen investointi maksaa itsensä takaisin 1,5–2 vuodessa. Takaisinmaksuaika pitenee, jos jätteestä joudutaan maksamaan tai laitos ja logistiikka ovat monimutkaisia. Tällöinkin takaisinmaksuaika säilyy silti houkuttelevana.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Muoviongelmaan on ratkaisu”

Vastaa