Kesäkuussa voimaan tullut uusi hankintalaki lisää tilaajan ja urakoitsijoiden välistä keskustelumahdollisuutta tarjouskyselyn aikana. Lemconin toimitusjohtaja Matti A. Mantere vaati Kauppalehdessä neuvottelujen lisäämistä. Samasta asiasta keskusteltiin Rakennuslehdessä viime vuonna, kun hankintalakia uudistettiin.

Neuvottelu käyttöön hankalissa rakennushankkeissa

Kesäkuussa voimaan tullut uusi hankintalaki lisää tilaajan ja urakoitsijoiden välistä keskustelumahdollisuutta tarjouskyselyn aikana. Lemconin toimitusjohtaja Matti A. Mantere vaati Kauppalehdessä neuvottelujen lisäämistä. Samasta asiasta keskusteltiin Rakennuslehdessä viime vuonna, kun hankintalakia uudistettiin.

Kirjoittaja(t) Rakennuslehti

Vanhan hankintalain yksi suurimmista ongelmista oli, että normaali keskustelu tilaajan ja tarjoajien kesken oli tehty lähes mahdottomaksi. Ongelma kärjistyi kohteisiin, joissa tuote oli vaikeasti määriteltävissä.

”On ongelma, että tarjoaja ei voi kesken kilpailun keskustella tilaajan kanssa suunnittelun sisällöstä ja työmäärästä. Hinnoissa voi olla suurta hajontaa, jos työn sisältö on arvioitu eri tavalla”, arvioivat arkkitehti Aki Davidsson ja Lemminkäisen uuden Infra-toimialan johtaja Timo Kohtamäki Rakennuslehdessä 26.4.2006.

Urakoitsijat pelkäsivät Kohtamäen mukaan paitsi tarjousten hylkäämistä myös sitä, että jos keskustelua käydään, niin heidän ideansa valuvat tilaajan kautta muille kilpailijoille.

Kokonaisurakkakyselyssä perustarjous on aina annettava ja vaihtoehtoja voi esittää vain, jos tarjouspyyntö sen sallii. Ehtojen asettajat on hylättävä. Kohtamäen mukaan tämä voi aiheuttaa ongelmia silloin, jos tilaaja on itse esittänyt mahdottomia ehtoja esimerkiksi toleranssien, aikataulun tai sanktioiden suhteen. Silloin urakoitsijoiden ainoa mahdollisuus on hinnoitella riskit täysimääräisinä perustarjouksessa. Sille voidaan sitten antaa vaihtoehtotarjous, jos se sallitaan.

”Mutta miten perustarjousta verrataan vaihtoehtotarjouksiin. Pitääkö kilpailu voittaa kahteen kertaan?”, Kohtamäki kysyi.

Kohtamäki totesi, että meidän kannattaisi ottaa esimerkkiä ruotsalaisesta ratarakennuttaja Botniabanan AB:stä. Se kysyy usein tarjoajilta täsmennyksiä haluamiinsa kohtiin. Vaihtoehtoja on siten pystytty kehittämään. ”Kyse ei ole tinkimisestä, sillä tarjouksissa sidotut asiat, kuten esimerkiksi louhinnan hinta, pysyvät.”

Uuteen kesäkuun alussa voimaan tulleeseen hankintalakiin on sisällytetty tällainen kilpailullinen neuvottelumenettely. Sitä on mahdollista käyttää erityisen monimutkaisissa ja vaikeasti määriteltävissä hankkeissa. Yhden osapuolen kanssa käytävät neuvottelut eivät ole kuitenkaan riittäviä.

Kilpailullinen neuvottelu toteutetaan vaiheittain. Se alkaa osallistumishakemuksilla ja alustavien ehdotusten tekemisellä. Välineuvotteluissa kartoitetaan ratkaisuehdotusten ja innovaatioiden soveltuvuutta aiottuun tarkoitukseen.

Jos tarjoajat tekevät neuvottelujen aikana suunnittelutyötä, niistä voidaan maksaa palkkioita. Varsinainen tarjouskilpailu käydään hankintayksikön valitsemien ratkaisujen pohjalta. Kilpailun perusosat säilyvät neuvottelumenettelyn ajan.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Neuvottelu käyttöön hankalissa rakennushankkeissa”

Vastaa

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi