Kokeile kuukausi maksutta

Ylläpitopäällikkö (ylitarkastaja)

Ulkoministeriö
Sijainti Helsinki
Päivämäärät Julkaistu 28.4.2022 Hae viimeistään 16.5.2022

Ulkoministeriö

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Ylläpitopäällikkö (ylitarkastaja)

Ulkoministeriö hakee kiinteistöpalveluyksikköön (HAL-61) ylitarkastajaa vakinaiseen virkaan, ylläpitopäällikön tehtävään, 1.6.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Ulkoministeriön kiinteistöpalveluyksikkö vastaa Suomen valtion ulkomailla sijaitsevasta kiinteistöomaisuudesta sekä Suomen ulkomaanedustustoverkon vuokratoimitiloista. Yksikön vastuualueeseen kuuluvat kiinteistöjen ja toimitilojen omistajaohjaus, omistuskiinteistöjen korjausvelan hallinta, uudis-, perusparannus- ja vuokratoimitilahankkeiden sekä ylläpitotoiminnan johtaminen.

Ylläpitopäällikkö toimii kiinteistöpalveluyksikön päällikön alaisuudessa ja vastaa hänelle osoitettujen resurssien ja annettujen ohjeiden sekä ulkoministeriön kiinteistöstrategian linjauksin kiinteistöjen ja toimitilojen ylläpitotoiminnan organisoinnista, prosessien kehittämisestä, seurannasta ja toiminnan koordinoinnista. Vastuualueeseen kuulu lisäksi ylläpitopalvelun toiminnan ja kulujen budjetointi, hankkeiden priorisointi ja resurssihallinta sekä hankelistan ylläpitäminen. Yhteydenpito ylläpitoon liittyvissä asioissa ulkoministeriön muihin yksiköihin sekä lähetystöihin ja ulkomaille toimiviin palvelutarjoajiin on osa työtehtävää.
Tehtävään voi sisältyä muita esimiehen määräämiä tehtäviä. Ylläpitopäällikkö toimii ylläpitopalvelujen operatiivisen toiminnan esimiehenä ja osallistuu kiinteistöpalveluyksikkö HAL-61 johtoryhmän työhön.

Kelpoisuusvaatimukset:

Ylitarkastajan viran kelpoisuusvaatimuksina ovat ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaidon osalta kelpoisuusvaatimuksina ovat suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Vieraiden kielten osalta kelpoisuusvaatimuksena on viran hoitamiseen tarvittava kielitaito. Virkaan kuuluvien tehtävien hoidossa tarvitaan hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.
Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa rakennusalan ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta ja osaamista kiinteistöalan ylläpitopalvelujen johtamisesta, kokemusta kehittämishankkeista, organisointikykyä, hyviä viestintä- ja tiimityöskentelytaitoja, asiakaspalveluhalukkuutta, aktiivista otetta sekä oma-aloitteisuutta. Hankkeita on samanaikaisesti päällä useita, joten paineensieto, systemaattisuus ja suunnitelmallisuus ovat tärkeitä ominaisuuksia tehtävässä menestymiseen.

Tehtävä edellyttää matkustusvalmiutta sekä kykyä toimia vaihtelevissa olosuhteissa, toiminnan ulottuessa n. 90 toimipisteeseen ympäri maailmaa.

Kelpoisuusvaatimuksissa mainitun kielitaidon lisäksi muu kielitaito lasketaan eduksi. Parhaat edellytykset tehtävä menestyksekkäälle hoitamiselle antaa erityisesti kiinteistöalan englannin kielen käytännön suullinen ja kirjallinen kielitaito.

Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 11B
(4 330,61 euroa /kk) mukaisesti. Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Lisätietoja tehtävästä:
Pasi Heiskanen
Yksikönpäällikkö
+358 50 534 8218
pasi.heiskanen@formin.fi

Hae viimeistään: 16.5.2022 16:15 Valtiolle.fi sivuston kautta.

ID: 24-234-2022

Sähköiset hakemukset täältä >

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Avoimet työpaikat

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi