Kokeile kuukausi maksutta

Hämeenlinnan asuntomessujen voittajatalosta löytyi kasa kiistanalaisia virheitä

Useiden asiantuntijalausuntojen mukaan Hämeenlinnan asuntomessujen voittajatalo Vihervaarassa on ollut vakavia virheitä. Talon rakentanut Kannustalo kiistää ne. Yhtiön teettämän oman tutkimuksen mukaan suositellut korjaukset ovat pelkästään esteettisiä, ja ne on nyt tehty.

Kannustalo rakensi Vihervaaran vuoden 2007 asuntomessuille Hämeenlinnaan. Kiinteistö oli Kannustalojen omassa käytössä vuoteen 2011, kunnes Pasi Laine osti sen perheelleen kodiksi. Vihervaaraan tehtiin asianmukainen kuntokatselmus, jossa todettiin kaiken olevan kunnossa. Tiedossa oli joitakin pieniä virheitä, jotka yksilöitiin kauppakirjaan.

Hyvin pian muuttamisen jälkeen perhe alkoi löytää Vihervaarasta ikäviä yllätyksiä yhden toisensa jälkeen.
Laineet huomasivat, ettei taloautomaatio toiminut sovitulla tavalla, ilmanvaihto oli puutteellinen ja saunasta puuttui lattiakaato. Laineet reklamoivat Kannustaloa, ja osa pienimmistä virheistä takuukorjattiin. Suurimmasta osasta kuitenkin syntyi Laineiden ja Kannustalon välille erimielisyyttä.
”Virheiden mittakaavan paljastuessa Kannustalo lopetti kaiken yhteistyön”, Laine kertoo.

Kohteen laatu ei vastannut sitä, mistä kauppakirjassa oli sovittu. Laine teetti kaupan jälkeen esiin tulleista piilevistä virheistä asiantuntijoilla arvioita. Heti ensimmäisessä katselmuksessa löytyi kokonainen virheiden suma, jonka kustannusarvio oli lähes 80 000 euroa. Katselmuksessa selvisi muun muassa, että talon älykeskus oli osin silkkaa kosmetiikkaa. Virrat oli kytketty päälle, mutta olennaisia johdotuksia ja antureita puuttui. Järjestelmän toimittanut Utu Oy vahvisti asian. Yrityksen asiantuntijan mukaan Kannustalo tiesi asiasta jo talon myyntivaiheessa.

Lämpökamerakuvaukset osoittivat, että talossa oli useita vuotokohtia, joiden korjausluokka oli 1 eli ne heikensivät rakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa ja siksi ne oli korjattava.
Merkittävin löydös katselmuksessa oli, että yksi päärakennuksen terassin pystypilareista oli vino. Tämä sai Laineen epäilemään, että rakentamisaikana oli rakennukseen syntynyt mittava ja perustavanlaatuinen rakennusvirhe.

Juopa asukkaan ja talotehtaan välillä kasvoi. Laineet vaativat kauppahinnan alentamista. Kannustalo ei tähän suostunut. Helmikuussa 2013 Laineet palkkasivat lakimiehen ja yrittivät neuvotella asiasta Kannustalon kanssa. Koska Kannustalo oli edelleen eri mieltä talossa ilmenneistä virheistä, veivät Laineet asian Kanta-Hämeen käräjäoikeuteen. Kannustalo vastusti kannetta, eikä useista pyynnöistä huolimatta korjannut merkittäviä virheitä. Molempien osapuolten lakimiehet neuvottelivat asiasta. Lopulta kaupanpurkua esitti Kannustalon lakimies.

Korjauskustannukset arviolta jopa 200 000 euroa

Laine päätti selvittää virheet kokeneilla asiantuntijoilla perinpohjaisesti. Ensin hän palkkasi Pro Agriassa rakennussuunnittelijana toimivan rakennusmestari Pekka Roiveen tutkimaan perustusten painumia. Roive vaa´itti kohteen. Tulokset osoittivat perustusten painumat pää- ja talousrakennuksessa. Pilareiden liikkumisen vuoksi terassin yläpuolinen katto oli koteloineen laskenut.

Painumiin erikoistunut PowerPile Oy:n asiantuntija vaa´itti kohteen uudelleen ja vahvisti Roiveen saamat tulokset. Painumatarkastelun, maaperänäytteiden, maaperän tiiveysmittauksen sekä aiempien katselmuspöytäkirjojen perusteella PowerPilen asiantuntija totesi, että painuminen oli hyvin todennäköisesti tapahtunut rakennustöiden aikana ja aiheutunut jäätyneestä pohjamaasta.

Tarvittiin lisää tutkimuksia. Ramboll Oy:n suosittelema asiantuntija, insinööri Raimo Kehusmaa tutki Vihervaaran perustusten liikkumista. Kehusmaan asiantuntija-arvion mukaan rakennusvirheiden korjaaminen vaatii massiivisia toimenpiteitä: koko rakennuspaikan massojen vaihtoa, perustusrakenteiden stabilointia paikoilleen ja olemassa olevien rakenteiden osittaista purkamista ja uudelleen rakentamista.

Kehusmaa piti korjaustyön täydellistä onnistumista erittäin haasteellisena ja taloudellisia uhrauksia vaativana. Korjauskustannukset olivat arvion mukaan noin 150 000 euroa ja kaikkineen 200 000 euroa.

Kehusmaan lausunnossa todetaan, että Kannustalo oli selvästi yrittänyt runkorakennus- ja viimeistelyvaiheessa peitellä osaa mittapoikkeamista erilaisin vippaskonstein.
”Paneloinneissa oli havaittavissa selviä rakopoikkeamia, jotka viittasivat mittapoikkeamien kätkemisyrityksiin, jotka jo sellaisenaan ovat hyvän rakentamistavan vastaisia menettelytapoja.”

Rakennusvalvonta varoitti rakentajia jäätymisestä

Asiantuntijalausuntojen perusteella Vihervaaran perustukset olivat päässeet jäätymään ja sen vuoksi maaperä jäi tiivistymättömäksi. Sittemmin perustukset ovat asteittain tiivistyneet ja painuneet.
Vihervaaran vastaavana mestarina toiminut Olavi Nieminen kuvaili rakentamisen vaiheita tammikuun 2007 osalta Kannustalon verkkosivuilla.

”Timpurit saapuivat paikalle. Leudot säät ovat jääneet taakse. Emme päässeet hyödyntämään syksyn hyvää rakennusaikaa. Anturan valaminen tehtiin –25 asteen pakkasessa. Koska nykyään betoni saadaan työmaalle lämmitettynä, niin tämäkään ei estänyt työntekoa. Valun jälkeen antura peiteltiin huolellisesti kuivumisprosessin ajaksi. Valun jälkeiset sokkelimuuraukset tehtiin pakkaslaastilla ja Maxit-harkoilla. Talossa ei ole maavaraista laattaa, vaan alapohja tehtiin ontelolaatasta, jolloin rakenteet pääsevät tuulettumaan hyvin.”

Kehusmaan mielestä rakentajan kotisivuilla mainituista lämmitetyn betonimassan käytöstä perustusten betonoinnissa ja huolellisesta peittelystä ei voi olla merkittävää hyötyä maaperän jäätymisen tai routaantumisen estämisessä.

Messutalomäen maaperän routivuus ei pitänyt tulla rakentajille yllätyksenä. Jo alueen perustamistapalausunnossa sanotaan, että alueen maaperä on kokonaisuutena helposti häiriintyvää ja märkänä liettyvää. Perusmaana on moreeni, ja alueen alimpien tonttien kohdalla on moreenin päällä silttikerros.

”Peruskaivannon pohjaa ei missään olosuhteissa saa päästää edes väliaikaisesti jäätymään”, lausunnossa korostetaan.

Hämeenlinnan rakennusvalvonta oli varoittanut rakentajia kirjeitse ennen rakentamista, ettei peruskaivantoa saa päästää jäätymään edes hetkellisesti. Myös rakennustarkastaja oli katselmuksessaan huomauttanut vastaavaa mestaria asiasta tammikuussa.

”Tämä on ollut tuolloin meidän vakiokäytäntö. Samainen tarkastaja on huomauttanut myös muita talvirakentajia asiasta. Ei rakennusvalvonta ole tässä kyseisessä kohteessa perustusten jäätymistä erityisemmin epäillyt”, Hämeenlinnan rakennusvalvontapäällikkö Sirkku Malviala sanoo.

Hämeenlinnan rakennusvalvonnan ylitarkastaja Timo Lehtinen on vakuuttunut, että ongelmat kohteessa ovat syntyneet perustusvaiheessa tai ennen talopaketin asennusta.
”Joko perustusten teossa on hosuttu, ja ne on valmiiksi tehty vinoon, tai sitten rakentaja on ollut huolimaton ja maapohja on päässyt perustusten tekovaiheessa paikkapaikoin jäätymään”, Lehtinen sanoo.

”Talon ristikkorakenne on sellainen, että jos siellä olisi tapahtunut merkittävää painumista ristikoiden asentamisen jälkeen, ne ristikot olisivat jo räjähtäneet, jos niiden alta olisi tuki hävinnyt”, hän jatkaa.

Kannustalo: tutkimukset eivät vastaa todellista tilannetta

Lokakuun lopussa vuonna 2013, kahden vuoden kiistelyn jälkeen, Laineiden piina on ohi.
”Tosin menetimme kauniin kodin”, Pasi Laine sanoo. Laineet varasivat itselleen uuden tontin Hämeenlinnasta ja olisivat halunneet rakentaa sinne vastaavan talon. ”Kannustalo kieltäytyi myymästä meille talopakettia.”

Kannustalo ja Laineet sopivat riita-asian sovintosopimuksella käräjäoikeudessa. Talokauppa purettiin kiinteistökaupan olennaisen laatuvirheen takia. Kiinteistö ei vastannut sitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä voi kauppahinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen olettaa. Osapuolet hyväksyivät sovintosopimuksen ehtoineen. Kauppahinnan lisäksi käräjäoikeudessa sovittiin, että Kannustalo maksaa Laineiden asianajo- sekä asiantuntijakuluja.

Myös Kannustalo myönsi käräjäoikeudessa, ettei kiinteistö vastaa laadultaan myytyä.

”Osapuolet toteavat, että kiinteistö poikkeaa laadultaan merkittävästi siitä mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä voidaan kauppahinta ja muut olosuhteet huomioiden olettaa”, todetaan käräjäoikeuden sovintosopimuksessa.

”Tuskin kukaan purkaisi kauppaa ilman perusteita. Vihervaara on kaunis talo, mutta meille se osoittautui painajaiseksi”, Laine toteaa.

Laineet muuttivat Vihervaarasta vuoden 2013 lopulla. Kannustalo vakuutti, että he ottavat syytökset vakavasti ja tekevät kohteesta uudet tutkimukset. Kannustalo teetti Hämeenlinnan kaupungin rakennusvalvonnan kehotuksesta rakennetarkastuksen viime kesänä Insinööritoimisto TJ Koistinen Oy:llä.

Kannustalon teettämän raportin johtopäätös on, että Vihervaaran rakennetarkastuksessa havaitut ja mitatut lievät siirtymät eivät aiheuta rakenneteknistä riskiä. Suositeltavaksi toimenpiteeksi jää tutkimuksen perusteella terassin puupilareiden sivusiirtymien korjaus esteettisistä syistä.
Kannustalo Oy:n toimitusjohtaja Mika Uusimäen mukaan osapuolet päätyivät kaupan purkamiseen, koska koko talossa asumisen ajan Laineet olivat vaatineet jatkuvasti erilaisia korjauksia, joista Kannustalolla oli ollut täysin eri näkemys.

”Kohteesta tehdyt aiemmat tutkimukset ovat entisen asukkaan teettämiä tutkimuksia, jotka eivät vastaa todellista tilannetta”, Uusimäki sanoo. Hän ei halua kommentoida asiaa enempää julkisuudessa.

Hänen mukaansa kesällä tehdyn tutkimuksen perusteella kohteessa on tehty tarvittavat pienet korjaukset ja nyt Vihervaara on jälleen kunnossa. Vihervaaran tulevaisuudesta Uusimäki kertoo, että talo tulee syksyn aikana myyntiin.

Lue lisää 5.9. ilmestyneestä Rakennuslehdestä.

Tätä artikkelia on kommentoitu 35 kertaa

35 vastausta artikkeliin “Hämeenlinnan asuntomessujen voittajatalosta löytyi kasa kiistanalaisia virheitä”

 1. Messuorganisaatiolle terveisiä, voisiko rakennusaikoja pidentää ?

 2. Eikös noi perustukset kuulu ostajalle ?

  Myös jos itse olisin 2 vuotta tapellut toimittajan kanssa niin en ensimmäisenä olisi tilaamassa uutta taloa samalta firmalta.

  1. Jospa tässä onkin hieman rahastuksesta kyse, ostajan puolelta?

   1. Vai petoksesta myyjän taholta? Miettiköön jokainen järjellänsä, jos laittaa mittavan summan euroja kiinni kohteeseen, jonka perustukset ”ovat pikkusen vajonneet ja tuskin ne enää vajoavat”.

 3. ”ongelmat kohteessa ovat syntyneet perustusvaiheessa tai ennen talopaketin asennusta.”

  Ymmärtääkseni perustukset ovat aina kuuluneet ostajan/tilaajan vastuuseen ja nyt kun niissä on mokattu niin syytetään talopaketin toimittajaa ?

 4. Talon rakensi Kannustalot Oy itselleen,. Talo oli 4 vuotta tyhjillään ennen ostoa.

 5. ”Kannustalo rakensi Vihervaaran vuoden 2007 asuntomessuille Hämeenlinnaan. Kiinteistö oli Kannustalojen omassa käytössä vuoteen 2011, kunnes Pasi Laine osti sen perheelleen kodiksi.”

  Kyllähän ne perustukset on tässä tapauksessa Kannustalojen vastuulla.

  1. Joidenkin arvioiden mukaan piharakennus on purkukuntoinen ja nyt sitä myydään kunnossaolevana. Kannustalot – missä kuljette…?

 6. Kohteen urakoitsijana toimi Kannustalot Oy ja he rakensivat sen itselleen – asiaka ei ollut siinä mukana. Kohde oli 4 vuotta tyhjillään aluksi.

 7. Aurinkolahden rakennuspalvelu Helsingistä teki perustukset ilmeisesti Kannustaloille. Virheet ja ongelmat olivat Kannustalojen tiedossa, mutta ne salattiin ennen kaupantekoa.
  Myös rakennusvalvonta tiesi maaperän ongelmat, varoitti jäätymisestä ja siitä huolimatta työmaata ei keskeytetty.

 8. ”Kannustalo rakensi Vihervaaran vuoden 2007 asuntomessuille Hämeenlinnaan. Kiinteistö oli Kannustalojen omassa käytössä vuoteen 2011, kunnes Pasi Laine osti sen perheelleen kodiksi”

  Ostaja/tilaaja ja talopaketin toimittaja on ollut yksi ja sama taho. Kannattaisi varmaan lukea koko artikkeli, ennen kuin kommentoi…

 9. Olisi suotavaa, että ihmiset lukisivat artikkelin ajatuksen kanssa, ennen kuin kommentoivat sitä. Toki jos talon vuosia rakentamisen jälkeen ostaneen kaverin täytyy eräiden kommentoijien mielestä kantaa vastuu rakennusajan virheistä, niin sitten tyydn vain kohteliaasti olemaan asiasta eri mieltä.

  1. Olennaista lienee se, että Kannustalot salasivat virheet vuonna 2011. Kannustalot Oy on rakentanut talon itselleen, asiakas ei ollut mukana.

 10. Meilläkin Kannustalolla syyllityivät rakennusvirheeseen, jonka myös myösivät – ennen kuin peruivat sanansa. Nyt sitten asiaa puidaan kuluttajariitalautakunnan avustuksella. Meidänkin talo on mallia Viher(palo)vaara ja siitä puuttuu rakennusmääräysten mukainen palo-osastointi. Terveisiä vaan Kannukseen…

  1. Kannattanee haastaa tuon lisäksi Käräjäjille. Mikään ei takaa, että Kannustalot noudattaisi kuluttajariitalautakunnan päätöstä. Sen verran on tietoa heidän nykyisistä toimintatavoistaan, sekä Uusimäen käsittämättömästä maailman katsannasta, jolla ei liene ajoittain mitään tekoa realismin tai hyvän busineksen kanssa. Uusimäen apuna on oiva joukko vekkuleita asiantuntijoita, mm. ex tavarantarkastaja, joka pyörittää teitä taitavasti asioita. Hämeenlinnan Vihervaaran tapauksessa siis eivät edelleenkään myönnä useista asiantuntijalausunnoista huolimatta faktoja, syyllistävät kotisivuillaan näämmä edeleenkin EX asiaskastaan perheineen vrirheistä, jotka ovat itse aiheuttaneet. Edelleen Kannustalot ovat kieltäytyneet myymästä uusia talopakettejaan liiketoimintansa uhreille, vaikka kuinka sopuisasti asiaa olisi vienyt eteenpäin. Narsismia ilmassa.

  2. Missä päin kohteenne sijaitsee? Autamme mielellämme ja ilmaiseksi, jos tarvetta.

 11. Ainahan noi messukohteet tehdään hirveellä kiireellä ja yleensä ulkomaalaisvoimin. Vaikka ei se, että olisi suomalaiset tekemässä mitään välttämättä paranna, varsinkaan, jos kiireellä tehdään.

  1. Mikä on rakennusvalvonnan vastuu? Hämeenlinnankin casessa ilmeisesti tiesivät jäätymisestä!

   1. Juu, viranomaisella on vastuu. Mutta ennen viranomaisia oikeastaan vastuussa on vastaava työnjohtaja ja todellisuudessa rakentaja vastaa kaikesta. (Jos siis vastaava työnjohtaja ei ole aiheuttanut vahinkoa törkeällä huolimattomuudellaan.)Ei viranomaiset voi olla jokaista työvaihetta seuraamassa alusta loppuun, torpalle tulisi lisää hintaa karkeasti 80.000 € moisesta valvonnasta.

    1. Jos jäätymistä on epäilty, se olisi tullut myös valvoa loppuun asti.

     1. Jos ja jos. Viranomaisilla oli tiedossa, että sitä ei saa päästää jäätymään. Viranomainen oli myös erikseen täsmentänyt ja varmistettu, että työmaan vastaava työnjohtaja on asiasta tietoinen. Ei ole mitään järkeä juoksuttaa viranomaista siellä montunreunalla kykkimässä, että osaako ne huolehtia vai ei. Vastaavan ja rakennuttajan tehtävä on varmistua siitä, kun viranomainen on ohjeistanut, että heillä on riittävä tietotaito ja YMMÄRRYS hoitaa asiat siten, kuin lait, asetukset, hyvä rakennustapa ja täsmentävät ohjeet edellyttävät.

     2. Asiantuntijalausuntojen mukaan painumat tapahtuivat ainakin osin jo tekovaiheessa. Onko rakennustarkastaja kävellyt työmaalla unessa, esim. perustuskatselmuksessa, joka kohteeseen lienee tehty? Miksi työmaata ei keskeytetty tai annettu korjausmääräystä?

     3. Vastaan tähän viestiin kun ei anna vastata tuohon alkuperäiseen:
      ”Asiantuntijalausuntojen mukaan painumat tapahtuivat ainakin osin jo tekovaiheessa. Onko rakennustarkastaja kävellyt työmaalla unessa, esim. perustuskatselmuksessa, joka kohteeseen lienee tehty? Miksi työmaata ei keskeytetty tai annettu korjausmääräystä?”

      – Perustusvaiheessa perustuksia kuormittaa omapaino ja perustuksilla oleva maanpaino (ja vähän ympäriltäkin). Todennäköisesti perustuskatselmuksessa ei ole näkynyt mitään poikkeavaa, kun maan kantavuus on vielä perustuksien painolle riittänyt (ja kantaahan se jäätynyt maakin paremmin, kunnes sulaa). Ja aika Jedi saat olla, jos ~1mm painauman näet katselmusvaiheessa, jos mikään ei ole selvästi haljennut.

      Jos syyllistä haluaa etsiä, niin katseet kannattaa kääntää sylttytehtaalle eikä yrittää vierittää vastuuta viranomaiselle. Itselleni haiskahti heti nenään tuo,että pidetään friman omassa käytössä asuntomessujen jälkeen 4 vuotta ennenkuin myydään (eli ollaan odoteltu, että loppuuko se painuminen vai painuuko lisää, paikkailtu jäljet ja eiku kovaa myymistä).

 12. Nuo virheethän ovat pääosin olleet nähtävillä kauppaa tehdessä. Kyllä ostajallakin on oma vastuunsa tarkistaa kiinteistö ennen ostoa. Kaupan purku oli varmasti järkevä ratkaisu, muuten olisi ollut edelleen loputon suo.

  1. Ostaja teetätti asiantuntijalla,Peruskorjauskes Oy Hämeellä kuntoarvion ja kaiken piti olla kunnossa. Ei voida olettaa, että maalikko havaitsee virheitä, jos ammattilainenkaan ei näe. Lisäksi myyjällä on velvollisuus ilmoittaa virheistä ja tässä kohtaa virheet ja ongelmat ovat ollennaisia.

  2. Lisäksi kuulemma päärakennuksen pilari routi talven 2012-2013 aikana. Tolpat kannattelevat päärakennuksen kattotuoleja. Huhujen mukaan keväällä 2014 Kannustalot vapautti päärakennuksen kirvesmiesten toimesta jännityksestä ja vasta sen jälkeen kesäkuun lopulla tehtiin mittauksia (?).

 13. Juuri näin, Suomessa ei ole asuntokuplaa joka perustusi hintaan, vaan asuntokupla perustuu hinta/laatu -suhteeseen. Laaduttomissa betonikuutiossa ainoa luksus on siis hinta.
  Näiden nykyisten laatukämppien hintoja voisi laskea vähintään sen 50%, kun kerran rakentamisen laatu on sitä että tiedät varmasti milloin naapurisi käy vessassa tai valmistaa makaronilaatikkoa.

 14. Menee muuten varmasti helposti kaupaksi 🙂
  Missä on rakennuttajien moraali ?
  Suomalaisten omaisuus kuitenkin on asunnoissa. Onko liikaa vaadittu että ne olisi kunnolla tehty ?

  1. Tuollaisesta kohteesta, jossa on ollut perustamisessa ongelmaa ja sittemmin korjattu ulkonäköä ei voi luvata yhtään mitään. Kannattaako maksaa edes tontin arvoa? Jos maaperä elää edelleen omaa elämäänsä, on talon tulevaisuus ilmassa.

 15. Mitä ihmettä Kannustaloilla on mietitty? Messutalot on kai tarkoitus myydä? Jos tehdään talo huolella, sitä voidaan käyttää referenssinä myöhemmin. Tuollaiset mokat tulevat aina ennemmin tai myöhemmiin esiin ja saavat valtavaa mediajulkisuutta.

  1. Samaa mieltä, eikä useista asiantuntevista lausunnoista huolimatta edelleenkään myönnetä totuutta, vaan kiistetään ne ja samalla yritys menettää valmistalomarkkinoilla mainettaan ja myyntiä. Vaikka brandi on kohdallaan, niin kuka haluaa asioida yrityksen kanssa, jonka vastuunkantokyky on kyseenalainen.

 16. Pelisäännöt eivät taida olla Mika Uusimäen vahvuus, ainakaan Suomen lakien mukaiset.

 17. Kevät toi kevät toi muurarin…. Kannustalojen vakuuttelusta huolimatta, kevät jälleen on liikuttanut / perustukset vajonneet päärakennuksen pilareissa & piharakennuksen perustuksissa. Näinkö tj Mika Uusimäki tarvittavat korjaukset ovat nyt tehty? Paskanpuhujien yritys & seurakunta.

Vastaa