Kokeile kuukausi maksutta

Tuulivoimaloiden äänen häiritsevyyttä tutkitaan

Lappeenrannan teknillisen yliopiston Etelä-Karjala-instituutti tutkii tuulivoimaloiden äänen yhteyttä äänikokemukseen. Asiasta ei ole juurikaan aiempaa tutkimustietoa.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston Etelä-Karjala-instituutti tutkii tuulivoimaloiden äänen yhteyttä äänikokemukseen. Asiasta ei ole juurikaan aiempaa tutkimustietoa.

Voimaloiden äänelle altistuneet ihmiset voivat saada fyysisiä ja psyykkisiä oireita, riippuen äänestä ja sen voimakkuudesta. LUT:n tutkimuksen tarkoituksena on kokemuspohjaisen tiedon ja fysikaalisen mittaustiedon yhteensovittaminen. Tutkimuksessa mitataan tuulivoimaloiden ääntä. Lisäksi selvitetään ihmisen äänikokemusta suhteessa äänenpainetasoon sekä äänen aika- ja taajuuskäyttäytymiseen.

”Emme mittaa ainoastaan melun desibelitasoa vaan pyrimme analysoimaan, millaista ääni on. Vallitseva säätila, tuulisuus ja myös maaston muodot vaikuttavat äänen syntyyn ja sen etenemiseen. Mittaamme samanaikaisesti myös tuulta, joten voimme yhdistää tuulesta saadun tiedon koetun äänen voimakkuuksiin ja ominaisuuksiin. Tulevaisuudessa tätä dataa voi mahdollisesti käyttää apuna tuulivoimaloiden suunnittelussa”, tutkija Sari Janhunen Etelä-Karjala-instituutista kertoo.

Tutkimuspaikkakuntia ovat Lappeenranta ja Merijärvi. Kummassakin on tuulivoimatuotantoalueet toiminnassa: Lappeenrannassa Muukonkangas ja Merijärvellä Ristivuori. Asutus sijaitsee molemmilla paikkakunnilla lähimmillään noin 500–800 metrin päässä tuotantoalueesta. Paikkakunnat valikoituivat mukaan tarkkojen kriteerien perusteella.

”Etsimme alueita, joissa tuuliturbiinien tekniikka edustaa uusinta teknologiaa ja tuulivoiman tuotantoalueet ovat olleet sen verran kauan toiminnassa, että alueen asukkailla on jo kokemuksia tuulivoimaloiden naapurissa asumisesta. Tähän tutkimukseen valitut tuotantoalueet ovat haja-asutusalueilla ja tutkimme vakituisten asukkaiden äänikokemuksia”, Janhunen kertoo.

Tutkimus on käynnistetty kyselyllä, jolla kartoitetaan alueen asukkaiden äänikokemuksia sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Lisäksi tutkimuksen aikana mitataan ja tallennetaan tuulivoimaloiden äänenpainetasoja pitkäaikaisesti asuinrakennusten piha-alueilta molemmilla tutkimuspaikkakunnilla.

Asukkaat ja lähinaapurit täyttävät samanaikaisesti äänihavaintopäiväkirjaa. Lopuksi asukkaita haastatellaan kyselytutkimuksesta ja havaintopäiväkirjoista saatujen tietojen syventämiseksi.

Uudesta tiedosta apua tuulivoimaloiden suunnitteluun

Tuulivoimaloiden ulkomelutasoksi on uuden asetuksen myötä ehdotettu päiväarvoa 45 desibeliä ja yöarvoa 40 desibeliä. Äänenvoimakkuus on suoraan kytköksissä voimalan tuottamaan energian määrään. Tutkimuksen avulla koottu tieto äänikokemuksesta on sovellettavissa uuden teknologian kehitykseen.

”Jos tuulivoimaloiden aiheuttamaa melua joudutaan rajoittamaan, myös tuotetun energian määrä pienenee. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voitaisiin hyödyntää tuulivoimaloiden kehitystyössä siten, että tuotanto voisi olla maksimaalista mutta ympäristöhaittoja aiheutuisi mahdollisimman vähän”, Janhunen kertoo.

ankkeessa ovat mukana Etelä-Karjala-instituutin lisäksi myös LUT School of Energy Systems:in Säätö- ja digitaalielektroniikan sekä virtaustekniikan laboratoriot. Tutkimusta rahoittavat sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja ympäristöministeriö (YM).

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Tuulivoimaloiden äänen häiritsevyyttä tutkitaan”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat