Projektit Rakennuslehti Ei kommentteja

Rakennuskultti rakentaa peruskoulun Helsingin Jätkäsaareen

Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta on 10. maaliskuuta pitämässään kokouksessa päättänyt hyväksyä Oy Rakennuskultti Ab:n antaman tarjouksen Jätkäsaaren peruskoulun luokkien 1–2 ja lasten päiväkodin rakennusteknisistä töistä. Rakennuskultin urakan arvonlisäveroton kokonaishinta on 6 746 000 euroa.

Jätkäsaaren peruskoulun ja Busholmens grundskola -rakennuksen arkkitehtuurikilpailun voittajatyö "Nemo"

Helsingin kaupunki sai koulun rakennusurakan töistä vain yhden tarjouksen määräaikaan 21. tammikuuta mennessä. Tarjouksen arvonlisäveroton hinta oli 6 970 000 euroa, joka ylitti hankkeelle budjetoidun enimmäishinnan. Tämän vuoksi hankkeen rakennusurakan osalta siirryttiin neuvottelumenettelyyn. Menettelyssä laadittiin säästökohdelista, jonka pohjalta urakoitsija antoi 22. helmikuuta uuden tarjouksen, jonka arvo oli 6 746 000 euroa arvonlisäverottomana. Tämän tarjouksen kiinteistölautakunta nyt siis hyväksyi.

Samassa kokouksessa kiinteistölautakunta hyväksyi myös Jätkäsaaren peruskoulun ja Busholmens grundskola -rakennuksen yleisen kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun tuloksen palkintolautakunnan arvostelupöytäkirjan mukaisesti. Kilpailun palkintolautakunta valitsi voittajaksi Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy:n ehdotuksen ”Nemo”.

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia