Arkkitehtuuri Rakennuslehti 2 kommenttia

Tampereen taidemuseon ja Pyynikintorin suunnittelukilpailuun 147 ehdotusta

Tampereen taidemuseon alueen sekä Pyynikintorin yleinen kansainvälinen suunnittelukilpailu on päättynyt. Ehdotuksia tuli 147 kappaletta. Merkittävä osa töistä tuli Suomen rajojen ulkopuolelta.

Kilpailuun saapunut ehdotus numero 3.

Ehdotusten nimimerkit ja kuva-aineistoa on julkaistu kilpailun internetsivuilla. Kilpailutöistä voi jättää kommentteja verkkosivujen kautta. Kommentit menevät tiedoksi kilpailun tuomariston jäsenille.

Töiden parhaimmiston on tarkoitus olla selvillä toukokuun alkupuolella. Parhaimmista ehdotuksista pyydetään tekijöiltä pienoismallit toukokuun aikana. Kilpailu aiotaan ratkaista elokuussa.

Kilpailun tarkoituksena on löytää Tampereen taidemuseon laajennuksen toteuttamiseksi arkkitehtonisesti korkeatasoinen ratkaisu, jossa esteettiset, toiminnalliset ja teknis-taloudelliset sekä kestävän kehityksen tavoitteet on ratkaistu tasapainoisesti.

Kilpailulla halutaan kehittää museon tilallisia lähtökohtia ja koota eri toimipisteisiin hajautettua museotoimintaa yhteen sekä kohottaa museon vetovoimaa ja tunnettuutta myös vaikuttavan arkkitehtuurin kautta.

Pyynikintorin alueelle etsitään arkkitehtonista imua

Myös kaupunkikuvallisia ja toiminnallisia ideoita Pyynikintorin alueen kehittämiseksi ja täydentämiseksi korkeatasoisena ja elinvoimaisena julkisena kaupunkitilana haetaan. Keskeisenä lähtökohtana on pysäköintipaikkojen sijoittaminen Pyynikintorin alle.

Suunnittelun lähtökohtana on, että kilpailualueelle tulee sijoittaa ympäristöön sopivaa asuin-, liike ja toimistotilaa. Tavoitteena on mahdollisimman kustannusneutraali ratkaisu. Museon rakentamisen kustannuksia on tarkoitus kattaa kaavoitettavan rakennusoikeuden myynnillä.

Kilpailualue on 5,4 hehtaarin laajuinen, ja se sijaitsee Tampereen kaupungin keskusta-alueen tuntumassa Amurin ja Pyynikinrinteen kaupunginosissa. Kilpailualueen halkaisee vilkasliikenteinen Pirkankatu. Kilpailualueella sen eteläpuolella sijaitsee Pyynikintori, Heinätori ja Heinäpuisto ja pohjoispuolella taidemuseon alue, johon kuuluu lisäksi kaksi puistoa.

Keskustelu artikkelista: 2 kommenttia

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia