Talous Rakennustuote Rakentaminen Rakennuslehti Ei kommentteja

RT: rakennusalan kannattavuus on parantunut

Rakennusalan yritysten kannattavuus on kääntynyt kasvuun, ilmenee Rakennusteollisuus RT:n kannattavuusselvityksestä.

Selvityksen mukaan talonrakennusteollisuuden jäsenyritysten liikevoitto nousi viime vuonna 3,1 prosenttiin edellisen vuoden 2,5 prosentista. Rakennustuoteteollisuudessa liikevoitto kasvoi 6,6 prosenttiin, kun se vuonna 2015 oli 4 prosenttia.

”Usean heikon vuoden jälkeen alan yritysten tuloskunto on nyt vahvistumaan päin. Tänä vuonna kannattavuuden arvioidaan yhä paranevan sekä talonrakennus- että rakennustuoteteollisuudessa. Ensi vuodesta saattaa kuitenkin tulla rakentamisessa taas haasteellisempi, joten saa nähdä, miten kauas keihäs lentää”, RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen sanoo.

Kannattavuus on kohentunut suhteellisesti eniten suurilla yrityksillä. Tähän ovat syynä muun muassa uudisrakentamisen piristyminen isojen hankkeiden myötä sekä vilkastunut asuntotuotanto.

Vaikka suurten yritysten kannattavuus koheni vuonna 2016 enemmän kuin pienten, on pk-sektorin kannattavuus silti keskimäärin paremmalla tasolla kuin suurten yritysten.

Suomessa on noin 17 400 talonrakennusalan yritystä, joista alle 2 prosenttia on keskisuuria tai suuria yrityksiä. Arviolta noin 20 suurinta yritystä tai konsernia tuottaa yli puolet koko talonrakentamisen liikevaihdosta. Kaikkien Suomessa toimivien talonrakennusyritysten liikevaihto on kuluvana vuonna arviolta 26 miljardia euroa, josta Talonrakennusteollisuus ry:n jäsenyritysten osuus on 55-60 prosenttia.

Rakennusteollisuuden kannattavuusselvitys tarkastelee vuosittain Talonrakennusteollisuuden jäsenyritysten ja Rakennustuoteteollisuus RTT:n jäsenyritysten kannattavuutta. Selvitys perustuu Balance Consulting Oy:n keräämiin tilinpäätöstietoihin, jotka haetaan suoraan kaupparekisteriaineistosta.

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia