Projektit Infra Rakennustuote Rakennuslehti Ei kommentteja

Sito-Rakennuttajat sai satamaruoppausurakan Liettuasta

Ruoppausurakan arvo on 9 miljoonaa euroa, ja se on Sito-Rakennuttajien historian suurin.

Urakassa Klapeidan satamasta ruopataan saastunutta sedimenttiä kaikkiaan 257 300 kuutiometriä. Työt alkavat loppukesästä ja toteutetaan sataman toimintaa keskeyttämättä.

Sito-Rakennuttajat vastaa hankkeen projektinjohdosta. Baltic Tech Service Ou, Vesirakennus Ojanen Oy sekä Suomen Vesityö Oy vastaavat hankkeen operatiivisesta osuudesta.

Sataman saastunut sedimentti käsitellään Sitossa kehitetyllä Geotuubi-menetelmällä, jossa käsiteltävää lietettä pumpataan erikoistekstiilistä valmistettuun geotuubiin. Suodattuva puhdas vesi voidaan johtaa esimerkiksi takaisin vesistöön. Täydessä geotuubissa oleva liete kuivuu, kunnes se voidaan hyödyntää esimerkiksi täyttömaana.

Ruoppaus ennakoi sataman laajennusta

Klapeidan syväsatama on perustettu vuonna 1991. Satamassa on matkustaja- ja tavaraliikennettä sekä LNG-terminaali. Kuivatelakalla on kolme telakka-allasta.

Satamapohja on erittäin saastunutta kuivatelakkatoiminnan vuoksi. Sedimentistä on löytynyt sekä raskasmetalleja että jäteöljyä. Saastunutta sedimenttiä on 1-1,5 metrin syvyydeltä.

Satama on saanut EU-investoinnin sen laajentamiseen ja syventämiseen noin 14-17 metrillä, mutta saastunut sedimentti on ensin poistettava.

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia