Lahti vahtii betonirakentajien laatua poikkeuksellisen tarkasti

Lahden Tilakeskus aikoo seurata tarkasti uuden Rakokiven monitoimitalohankkeen etenemistä ja sille asetettuja laatuvaatimuksia. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että vaatimukset viedään työn toteuttajille saakka.

Rakokiven uusi monitoimitalo rakennetaan Nastolaan. Kuva: Lahden kaupunki

Nastolaan rakennettavan Rakokiven monitoimitalon urakoitsijaksi on valittu NCC. Kyseessä on kokonaisurakka, jonka arvo on 22,7 miljoonaa euroa. Hankkeen laajuus on 9 653 bruttoneliömetriä.

Monitoimitalolle on asetettu korkeat sisäilmatavoitteet ja sen yhteydessä toteutetaan Terve betonirakenteinen koulu -kehityshanke.

Kehyshanke tehdään yhteistyössä Lahden Tilakeskuksen, Betoniteollisuus ry:n ja Talonrakennusteollisuus ry:n kanssa. Siinä kehitetään nykyistä sujuvampia ja aukottomampia tapoja rakentamisen laadunhallinnan parantamiseksi. Kehitystyössä panostetaan erityisesti betonirakentamisen laatuun sekä hankkeen organisoinnin ja tiedonhallinnan sujuvoittamiseen. Rakennusprojektin etenemisestä ja siihen liittyvistä ratkaisuista viestitään aktiivisesti.

”Laadussa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että vaatimukset viedään tiedoksi koko organisaatiolle, erityisesti käytännön työn toteuttajille. Rakentamisen aikana pidetään useita työpajoja, joissa käsitellään laatuasioita ja kosteudenhallintaa. Koko työmaan henkilöstölle järjestetään myös puhtaudenhallintakoulutusta”, Lahden Tilakeskuksen projektipäällikkö Tom Holmlund kertoo.

Urakoitsijat osallistuvat laadunhallintaan tähtäävien toimintatapojen kehittämiseen, toiminnan auditointiin sekä palautteen antamiseen toimintatapojen toimivuudesta ja edelleen kehittämisestä yhdessä hankkeen muiden osapuolten kanssa.

Holmlundin mukaan tilausvaiheessa tilaaja esitti vähimmäisvaatimuksia työmaan laatusuunnittelulle. Esimerkiksi kosteudenhallinnassa on pyritty valitsemaan materiaaleja, jotka eivät olisi herkkiä vaurioitumaan kosteudesta. Lisäksi esimerkiksi aikataulussa on otettu huomioon kuivumisajat.

Projektin kosteudenhallintaohjeessa on esimerkiksi esitetty vaatimukset työvaiheille, jotka on suoritettava joko sääsuojan alla tai vesikatteen asentamisen jälkeen.

Kosteudenhallinnassa noudatetaan Kuivaketju 10 toimintamallia, jolla vähennetään kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan. Kehitystä koordinoi Terve Talo –koordinaattori, joka nimetään myös hankkeen kosteudenhallinta-koordinaattoriksi.

Tarkkaa pölynhallintaa

Puhtaudenhallintakonsultti suorittaa valvontaa hankkeen sisävalmistusvaiheesta lähtien. Toimintakoevalmiuden toteamiseksi ja loppusiivouksen jälkeen tehdään lisäksi muun muassa pölyn laskeumamittauksia.

”Pölyhallintaa tehdään puhtaudenhallintakonsultin tekemän ohjeen mukaisesti. Loppuvaiheen aikatauluissa otetaan huomioon, että vaadittava puhtaus on saavutettu lohkoittain ennen mittausten ja säätöjen sekä toimintakokeiden aloittamista.

Yleisesti ottaen hankkeessa ei olla kehittämässä varsinaisia uusia menetelmiä.

”Olemme pyrkineet saamaan olemassa olevia toimintatapoja tehostettua. Työpajojen ja puhtaudenhallintakoulutusten myötä pyritään osallistamaan myös töiden käytännön suorittajat laadun-, kosteuden- ja puhtaudenhallintaan”, Holmlund sanoo.

Rakentaminen alkaa kesäkuussa 2019 ja käyttöönotto on vuonna 2021.

 

 

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Lahti vahtii betonirakentajien laatua poikkeuksellisen tarkasti”

Vastaa