Kokeile kuukausi maksutta

Kiinteistöliiton kysely: Joka toisella taloyhtiöllä Airbnb-haasteita

Lyhytaikaisen vuokraustoiminnan sääntely on valtaosan mielestä epäselvää ja edellyttäisi lakimuutosta.

Lyhytaikainen vuokraus tuo useimmiten meluun, jätteiden lajitteluun, yleiseen turvallisuuteen sekä avaimiin, lukituksiin ja vesimaksuihin liittyviä haasteita.
Kuuntele juttu

Lähes puolet taloyhtiöistä on kohdannut lyhytaikaiseen vuokraukseen, kuten Airbnb:hen liittyviä haasteita. Enimmäkseen ne ovat liittyneet meluun, jätteiden lajitteluun, yleiseen turvallisuuteen sekä avaimiin, lukituksiin ja vesimaksuihin.

Tiedot käyvät ilmi Kiinteistöliiton toukokuussa tekemästä kyselystä, johon vastasi yli 4500 taloyhtiön edustajaa eri puolilta Suomea. Valtaosa vastaajista oli hallituksen jäseniä, vuokranantajia tai isännöitsijöitä.

Suurimmassa osassa taloyhtiöitä ei ole toistaiseksi juurikaan puututtu lyhytaikaisen asunnonvuokrauksen haasteisiin. Asiaan reagoineet ovat yleensä antaneet Airbnb-vuokranantajalle huomautuksen.

Liki kaksi kolmasosaa vastanneista on sitä mieltä, että lyhytaikaisen vuokraustoiminnan sääntely on epäselvää ja edellyttäisi lakimuutosta. Kiinteistöliiton vanhempi lakiasiantuntija Virpi Hienonen on samoilla linjoilla.

”Epäkohtiin puuttuminen on epäselvistä normeista johtuen usein hankalaa”, hän toteaa.

Lähes joka viides vastaajista kertoi, että taloyhtiössä on harkittu lyhytaikaisen vuokraustoiminnan kieltämistä yhtiöjärjestyksessä. Hienosen mukaan lainsäädännön selkiinnyttäminen olisi kuitenkin parempi ratkaisu kuin kieltojen kirjaaminen yhtiöjärjestyksiin.

”Selkeä, ennakoitavissa oleva ja toiminnalle reilut pelisäännöt määrittelevä lainsäädäntö palvelisi kaikkia osapuolia”, Hienonen tähdentää.

Koronakriisi on vaikuttanut lyhytaikaiseen vuokraustoimintaan erityisesti Rovaniemellä, jossa siitä kertoi kärsineensä puolet vastaajista. Myös asuntosijoittajista runsas kolmasosa vastasi, että koronakriisi on vaikuttanut lyhytaikaiseen vuokraustoimintaan.

Kaikista vastaajista lähes 70 prosenttia kuitenkin arvioi  jatkavansa toimintaa koronakriisin jälkeen kuten ennenkin.

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kiinteistöliiton kysely: Joka toisella taloyhtiöllä Airbnb-haasteita”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat