Kokeile kuukausi maksutta

Kiinteistökannan tulee olla hiilineutraali vuonna 2030

Tietoa kirjoittajasta Mikko Nousiainen
Toimitusjohtaja, Green Building Council Finland
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

World Green Building Council -yhteistyöverkoston Net Zero Carbon Buildings -sitoumus kutsuu kiinteistö- ja rakennusalan organisaatiot sekä kaupungit kiinteistöjen hiilineutraaliin energiankäyttöön vuoteen 2030 mennessä. Suomen Green Building Councilin jäsenistö asettui kevään julkilausumassaan tavoitteen taakse. Samalla todettiin, että tavoite vaatii toteutuakseen välittömiä, määrätietoisia ja nopeasti tuloksia aikaansaavia päästövähennystoimia.

Toimialamme päästöjen vähentämisessä huomio kohdistuu kahteen asiaan: rakennusmateriaalien valmistuksen ja rakentamisen vähäpäästöisyyteen sekä rakennusten käytön energiankulutukseen. Jälkimmäisen osalta energiatehokkuus on hyvä perusta, ja sen eteen on tehty – ja tehdään – erinomaista työtä. Hallitus esimerkiksi kaavailee tukevansa asumisen energiatehokkuutta parantavia korjauksia yhteensä 100 miljoonalla eurolla vuosina 2020–22. Nyt katseet on kuitenkin käännettävä energiatehokkuudesta päästövähennyksiin. Tämä edellyttää muun muassa uusiutuvan energian lisäämistä, kiertotalouteen siirtymistä ja hiilinieluihin investoimista.

Mitä meidän on konkreettisesti tehtävä, jotta tekisimme tarpeeksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi? Ehdotan seuraavaa: meidän tulee konkretisoida kira-alan yhteiset kestävyystavoitteet ja asettaa yhdeksi tavoitteeksi kiinteistökannan hiilineutraalisuus vuoteen 2030 mennessä käytönaikaisten päästöjen osalta. Tähän päämäärään moni edelläkävijäorganisaatio jo tähtää, ja voimakkaita sitoutumisia tullaan kuulemaan jatkossakin.

Toiseksi meidän on tiivistettävä yhteistyötä ja tehtävä työnjakoa käyttääksemme voimamme tehokkaasti. Tekeillä on parhaillaankin useita erilaisia vähähiilisyyden tiekarttoja ja erillisiä tavoiteohjelmia, joita kukin miettii itsenäisesti – kaikilla on samansuuntaiset tavoitteet, mutta toimialan yhteinen, tekemiset yhteen kokoava ja synergiat tunnistava roadmap puuttuu. Esimerkiksi meidän, alan järjestöjen, ja yleishyödyllisten toimijoiden olisi mahdollista sovittaa yhteen toimiamme ja sopia työnjaosta ilmasto- ja kestävyyshaasteiden ratkaisemiseksi. Yritykset puolestaan voisivat jakaa enemmän tietoa päästöjä vähentävistä keinoistaan ja innovaatioistaan, sillä yksin pääsemme vain tiettyyn pisteeseen saakka.

Kolmanneksi yhteistyötä on tiivistettävä myös energiasektorin kanssa, sillä kaupunkien tiivis rakennuskanta ei mahdollista riittävää uusiutuvan energian tuottamista tontilla, vaan tarvitaan koko kaukolämpötuotannon ja -verkoston osaamista päästöjen vähentämiseksi. Energiamurroksen nopeuttamiseksi tulisi hyödyntää kotimaisten instituutiosijoittajien tarve löytää uusia sijoitusmahdollisuuksia vaihtoehtoisiin sijoituksiin lukeutuvista infrastruktuurikohteista.

Toimialallamme kukin tarkastelee asioita ymmärrettävästi omalta kannaltaan, mutta ilmastonmuutoksen hillitsemisessä oman edun ei tule olla päällimmäisenä mielessä. Suomessa kiinteistö- ja rakennusalan ennakkoluulottomalla ja sujuvalla yhteistyöllä sekä kehitystoimilla saavutetaan jatkuvasti merkittäviä tuloksia. Hiilidioksidipäästöjen vähentämisen suhteen hedelmät on jo poimittu alimmilta oksilta – nyt on määrätietoisesti kurkotettava korkeammalle.

Maailman hiilibudjettia on jäljellä enää muutamiksi vuosiksi, jos haluamme välttää ilmastonmuutoksen pahimmat vaikutukset. Konkreettiset ja vaikuttavat toimet päästöjen vähentämiseksi ovat välttämättömiä, ja tässä meillä on alana yhteistyön paikka.

Tätä artikkelia on kommentoitu 2 kertaa

2 vastausta artikkeliin “Kiinteistökannan tulee olla hiilineutraali vuonna 2030”

  1. Hei Mikko.

    On täysin merkityksetöntä mitä te höpisette siellä neuvostossa. Rakennuskanta ei tule olemaan hiilineutraali 2030 – luvulla. Ellei hiilineutraaliudella tarkoiteta sitä että enemmän energiaa kulutttavat mökit pakotetaan ostamaan aneita valtiolta. Tämä ei kuitenkaan olisi hiilineutraaliutta, vaan valtion talouden paiikkaamista.

  2. Kommunismi ei ole kuollut, se on vain vaihtanut näköjään viittaa ja nimeä. Veronkanto erilaisilla hourailevilla utopioilla oli itänaapurinkin märkä päiväuni aikanaan. Todellista norsunluutorni meininkiä !

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat

Mikko Nousiainenhttps://www.rakennuslehti.fi/kirjoittajat/mikko-nousiainen/