Tiedätkö, missä kunnossa kiinteistöjesi digitaalinen arkkitehtuuri on?

Tietoa kirjoittajasta Ville Reinikainen
Ville Reinikainen on Granlund Oy:n liiketoiminnan kehitysjohtaja, jolle energiatehokkuus on aina ollut ammatillisesti kutkutteleva aihepiiri. Jo opiskeluaikana 1990-luvun lopulla haaveissa oli tehdä työtä energiatehokkuuden parissa. Ville on tullut tunnetuksi mm. Granlund Consultingin (nyk. osa Granlund Oy:a) energia- ja ympäristöosaston johtajana sekä energiatoimialan johtajana.
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Kiinteistönomistajia askarruttaa tällä hetkellä moni digitaaliseen kiinteistötietoon liittyvä kysymys. Päämäärä on kuitenkin kirkas: energiatehokkuus, hiilineutraalius ja käyttäjien hyvinvointi pitää pystyä liittämään yhteen digiratkaisujen kanssa.

Kiinteistöjen ylläpito nivoutuu yhä tiiviimmin älykkäisiin digiratkaisuihin. Tämä haastaa kiinteistönomistajat. Mitä dataohjattu energia- ja kiinteistöjohtaminen edes tarkoittaa? Miten pidetään huolta kiinteistöjen fyysisen puolen lisäksi digitaalisesta arkkitehtuurista?

Älykkäissä kiinteistöissä energiatehokkuuden rinnalla kehitetään monia muitakin asioita, kuten olosuhteita ja ympäristötehokkuutta. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat kiinteistön arvoon, muun muassa paremman vuokrattavuuden kautta. Eri osa-alueiden kehittäminen on yksitellen tehotonta, ja siksi vastuullinen kiinteistönomistaja nivoo ympäristövalinnat käyttäjien hyvinvointiin ja digitalisoitumiseen.

 

Dataohjattuun kiinteistöjohtamiseen ei ole pikaratkaisuja

Datalähteiden määrä on suuri, ja kiinteistökohtaisia teknologioita on tarjolla tavattoman paljon. Koko kiinteistökenttä on digiratkaisujen näkökulmasta sirpaleinen. Kiinteistöjen älykkäät järjestelmät lisäävät digitaalisen kiinteistötiedon määrää. Ensimmäiseksi tieto onkin saatava haltuun. Vasta tämän jälkeen kiinteistöportfoliota voidaan johtaa tiedolla.

Yksi asia kannattaa hyväksyä heti kättelyssä: eheän ja koko portfolion kattavan dataputken luominen rakennuksista ei ole helppoa tai nopeaa. Quick and dirty -tyyppiset pikaratkaisut kannattaa unohtaa. Ne eivät skaalaudu, ja tehty työ valuu helposti hukkaan. Esimerkiksi hiilineutraaliustavoitteiden johtaminen vaatii jatkuvaa seurantaa ja suurten datavirtojen hallintaa. Kyse ei ole kertaluontoisesta toimenpiteestä.

Tehokkainta on tarkastella digiratkaisuja elinkaarihallinnan näkökulmasta ja lähestyä asiaa strategisella tasolla. Lähtötilanne määrää, mitä tehdään ensimmäisenä. Tavoitteena on kiinteistöportfolio, joka tuottaa lisäarvoa käyttäjilleen ja on helppo ja edullinen ylläpitää pitkälle tulevaisuuteen. Toisin sanoen rakennusten suunnittelu, rakentaminen, korjaaminen ja ylläpito on suunnitelmallista sekä fyysisestä että digitaalisesta näkökulmasta.

 

Tuottavuus- ja digiloikka samaan aikaan?

Kiinteistö- ja rakennusalalla on jo nähty, että energiatehokkuushankkeet parantavat kannattavuutta. Tiedämme myös, että energiankulutusta ja sisäolosuhteita voidaan optimoida kummastakaan tinkimättä, mikä nostaa kiinteistöjen arvoa. Seuraava tuottavuusloikka syntyy, kun yhdistämme hiilineutraaliustavoitteet ja digitalisoitumisen.

Nyt on hyvä aika laittaa kiinteistöjen digitaalinen arkkitehtuuri kuntoon, yhdistää irralliset tiedon palaset ja aloittaa pitkäjänteinen datapohjainen kiinteistöjohtaminen.

 

Lue lisää: https://www.granlund.fi/energiatehokkuuspalvelut/

 

Ville Reinikainen

Granlund Oy:n liiketoiminnan kehitysjohtaja

ville.reinikainen@granlund.fi

050 541 5375

 

Viimeisimmät näkökulmat