ARA-rakentamisen hinta pudonnut 5,6 prosenttia vuonna 2009 pk-seudulla

Valtion elvytystoimien vaikutusta asuntorakentamisen kustannustasoon selvittäneen työryhmän väliraportin mukaan suhdannetilanteesta johtuva rakentamisen hintatason lasku on kanavoitunut myös ARA-tuotantoon. Rakentamisen hinta on alentunut ARA-tuotannossa niin pääkaupunkiseudulla kuin muualla maassakin. Pääkaupunkiseudulla ARA-rakentamisen hinta on laskenut kuluvan vuoden tammi-heinäkuussa 5,6 prosenttia edellisvuoden keskiarvoon verrattuna. Normaaleissa vuokratalohankkeissa kustannukset ovat pudonneet vielä enemmän.

Valtion elvytystoimien vaikutusta asuntorakentamisen kustannustasoon selvittäneen työryhmän väliraportin mukaan suhdannetilanteesta johtuva rakentamisen hintatason lasku on kanavoitunut myös ARA-tuotantoon. Rakentamisen hinta on alentunut ARA-tuotannossa niin pääkaupunkiseudulla kuin muualla maassakin. Pääkaupunkiseudulla ARA-rakentamisen hinta on laskenut kuluvan vuoden tammi-heinäkuussa 5,6 prosenttia edellisvuoden keskiarvoon verrattuna. Normaaleissa vuokratalohankkeissa kustannukset ovat pudonneet vielä enemmän.

image

Niin sanotuissa välimallin hankkeissa rakentamisen hinta on ollut pääkaupunkiseudulla 14 prosenttia korkeampi kuin normaalissa ARA-tuotannossa. Muissa kasvukeskuksissa hintataso on ollut 8 prosenttia normaalia tuotantoa korkeampi.

 

Normaaleissa vuokratalohankkeissa laskua 8,6 prosenttia

Normaaleissa vuokratalohankkeissa hinta on alentunut pääkaupunkiseudulla 8,6 prosentta ja muissa kasvukeskuksissa 3,0 prosenttia. Asumisoikeustalojen osalta hinta on alentunut pääkaupunkiseudulla 4,8 prosenttia, mutta muissa kasvukeskuksissa hinta on aiemmalla tasolla. Kilpailuhankkeissa hinta on alentunut pääkaupunkiseudulla 9,4 prosenttia ja muissa kasvukeskuksissa 0,2 prosenttia.

Neuvottelu-urakkakohteissa hintataso on ollut pääkaupunkiseudulla keskimäärin 8,6 prosenttia korkeampi kuin kilpailukohteissa. Hintataso on kuitenkin keskimäärin ollut hieman alhaisempi kuin vuoden 2008 kilpailukohteissa. Muissa kasvukeskuksissa neuvottelu- ja kilpailu-urakoiden hintataso on samalla tasolla. Pääkaupunkiseudulla hintaeroa selittää osaltaan se, että neuvottelu-urakat ovat olleet pääosin asumisoikeusasuntotuotantoa ja kilpailukohteet vuokra-asuntotuotantoa.

Vertailtaessa yleistä urakkahintojen laskua ARA-hankkeiden hintakehitykseen on otettava huomioon, ettei ARA-tuotannossa hyväksytty korkeasuhdanteen aikana kaikkein korkeimpia urakkahintoja ja lähtötaso ARA-tuotannossa on näin matalampi.

Eri tahot ovat antaneet hyvin erilaisia lukemia rakennuskustannusten muutoksista. Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksin mukaan kustannusten vuosimuutos oli kesäkuussa -1,7 prosenttia. Rapalin pääkaupunkiseudun asuntorakentamisen urakkahintaindeksin vuosimuutos oli puolestaan -3,1 prosenttia. Haahtela-hintaindeksin mukaan urakkatarjousten hintataso on kesällä 2009 pääkaupunkiseudulla peräti noin 18 prosenttia alempana kuin kesällä 2008.

 

Vapaavuori tyytyväinen ARA:n hintavalvonnan toimivuuteen

Ympäristöministeriö asetti 15. kesäkuuta työryhmän selvittämään valtion asuntorakentamisen elvytystoimien vaikutusta asuntorakentamisen kustannustasoon. Työryhmän tehtävänä on seurata ja analysoida valtion tukeman asuntotuotannon kustannuskehitystä sekä selvittää valtion elvytystoimien vaikutuksia asuntorakentamisen hintoihin. Työryhmä luovutti väliraportin maanantaina 10. elokuuta asuntoministeri Jan Vapaavuorelle.

Ministeri Vapaavuori pitää hyvänä asiana sitä, että rakentamisen alentunut hintataso näkyy valtion tukemassa asuntotuotannossa ja ARA:n hintavalvonta toimii elvytystoimenpiteiden aikana.

Asuntoministeri on myös tyytyväinen, että alun perin omistusasuntokohteiksi suunniteltuja kohteita on voitu muuntaa vuokra- ja asumisoikeusasuntohankkeiksi nopealla aikataululla. Näin on voitu parantaa  rakennusalan työllisyystilannetta.

”Rakennusliikkeiden tontteja ja kiinnostusta ARA-tuotantoa kohtaan kannattaa hyödyntää täysimääräisesti kuluvan ja ensi vuoden aikana. Suhdanteiden muuttuessa on vaarana, ettei vuokra-asuntotuotantoon ole enää yhtä hyvin tontteja ja muita resursseja saatavilla”, toteaa Vapaavuori.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “ARA-rakentamisen hinta pudonnut 5,6 prosenttia vuonna 2009 pk-seudulla”

Jätä kommentti