Katsastuksilla olisi estetty suuri osa viime talven rakennevaurioista

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaryhmän tekemän selvityksen mukaan kevättalvella 2011 sattuneista talojen rakennevaurioista suuri osa olisi ollut estettävissä ennakkoon katsastuksilla. Selvityksessä oli mukana yhteensä 119 rakennevauriota, joista sortumia oli 60 ja vaaratilanteita 59. Tutkintaryhmän mukaan näistä rakennevaurioista jopa kymmeniä olisi ollut estettävissä katsastuksilla.

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaryhmän tekemän selvityksen mukaan kevättalvella 2011 sattuneista talojen rakennevaurioista suuri osa olisi ollut estettävissä ennakkoon katsastuksilla. Selvityksessä oli mukana yhteensä 119 rakennevauriota, joista sortumia oli 60 ja vaaratilanteita 59. Tutkintaryhmän mukaan näistä rakennevaurioista jopa kymmeniä olisi ollut estettävissä katsastuksilla.

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaryhmä toistaa jälleen jo pariin kertaan aiemmin antamansa suosituksen rakennusten katsastusmenettelystä. Tutkintaryhmän mukaan ympäristöministeriön tulisi kehittää yhdessä rakennusalan toimijoiden kanssa rakennuksille katsastusmenettely, jossa oleellisena sisältönä olisi rakenteiden turvallisuus.

Tutkintaryhmä toistaa myös jo vuonna 2003 antamansa suosituksen, jonka mukaan rakennusalalle tulisi ympäristöministeriön johdolla kehittää tietokanta, johon kerätään tietoa mahdollisimman monista rakennusonnettomuuksista ja vaaratilanteista. Kaikilla tulisi olla pääsy kyseiseen tietokantaan ja tiedoista tulisi laatia yhteenvetoja sopivin väliajoin.

Tutkitussa aineistossa oli ainakin 18 tapausta, joissa kinostumisella oli merkitystä vaurion syntyyn. Ainakin yhdessä tapauksessa kinostuminen oli suurempaa kuin normien perusteella olisi voinut arvioida. Tämän johdosta tutkintaryhmä toistaa Järvenpään urheiluhallin katon romahduksen vuoden 2010 tutkinnan yhteydessä antamansa suosituksen. Sen mukaan ympäristöministeriön tulisi huolehtia siitä, että lumen kinostumista erilaisissa sää- ja maasto-olosuhteissa selvitettäisiin lisää ja sen perusteella tehtäisiin suunnitteluohjeisiin tarvittavat päivitykset.

Nyt tehdyssä tutkinnassa havaittiin myös, että useat kevättalven 2011 ja muut viime vuosien liimapuurakenteiden ongelmat liittyivät 1970-luvun rakennuksiin. Niiden iän aikana on ollut runsaslumisia talvia aikaisemminkin. Useat vauriot ovat tulleet ilmi vasta vuosina 2010 ja 2011. Tämän johdosta tutkintaryhmä suosittaa, että ympäristöministeriö selvittäisi yhdessä liimapuualan toimijoiden kanssa liimapuurakenteiden ominaisuuksien mahdollista heikkenemistä ajan kuluessa. Tutkimustulosten perusteella tulisi liimapuupalkkien tarkastamiseen ja kunnossapitoon liittyvät ohjeet päivittää.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Katsastuksilla olisi estetty suuri osa viime talven rakennevaurioista”

Jätä kommentti

Viimeisimmät näkökulmat