Infra Rakentaminen Suunnittelu Talous Uutiset Rakennuslehti Yksi kommentti

Ramboll mittaa teiden paksuuksia kolmen vuoden ajan

Ramboll ja Liikenneviraston toimesta vähäliikenteisen tieverkon päällysteiden paksuusmittauksen Länsi-Suomessa.

Lähes 500 000 euron arvoinen toimeksianto kestää kolme vuotta ja kattaa tieverkkoa noin 8000 kilometrin pituudelta.

Liikennevirasto vastaa Suomen teiden, rautateiden ja vesiväylien kunnosta sekä liikennejärjestelmän kehityksestä. Nyt tehtävän mittauksen tavoitteena on helpottaa ylläpidon suunnittelua tulevaisuudessa.

Mittaus suoritetaan maatutkatekniikan avulla, ja siihen kuuluu yli 2 900 poranäytteen ottaminen referenssitiedoksi. Kartoitus auttaa Liikennevirastoa priorisoimaan ylläpitopitokohteita tehokkaammin ja panostamaan eniten ylläpitoa vaativiin kohteisiin.

”Olemme todella iloisia Liikenneviraston osoittamasta luottamuksesta. Saimme työn, koska läpäisimme vakuuttavasti Liikenneviraston tekniset testit ja osoitimme asiantuntevasti näkemyksemme tehtävän parhaasta suoritustavasta. Pystyimme myös osoittamaan vahvaa osaamista maatutkamittauksien saralla”, yksikönpäällikkö Mikael Sulonen Rambollista sanoo.

Ramboll on tehnyt laajoja maatutka- ja näytteenottoprojekteja Ruotsin tieverkolla sekä useita tiestömittauksia ja ylläpitoon liittyviä selvityksiä Liikennevirastolle. Toimeksianto käynnistyy vuoden 2017 alussa ja siinä hyödynnetään Rambollin asiantuntijoita sekä Suomesta että Ruotsista.

Keskustelu artikkelista: 1 kommentti

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia