Rakentaminen Talous Seppo Mölsä Ei kommentteja

SRV:n liikevaihto kasvoi, mutta kannattavuus ei vielä tyydytä

SRV:n liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 2017  ja liikevoitto parani vuoden takaisesta nollasta. Erityisesti kasvoivat Suomen liiketoiminnan toimitila- ja asuntorakentamisen liikevaihto.

SRV:n liikevaihto kasvoi 223,7 (143,8 1−3/2016) miljoonaan euroon. Liikevoitto kasvoi nollasta 7,3 miljoonaan euroon ja oli 3,3 prosenttia liikevaihdosta.. Kansainvälisen liiketoiminnan liikevoitto oli 3,2 (-1,1) miljoonaa euroa, josta ruplan vahvistumisen vaikutus oli 5,4 miljoonaa euroa.

SRV:n omavaraisuusaste oli 36,4 (36,7) ja velkaantumisaste 103,4 (87,5) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto nousi 0,5:stä 6,5 prosenttiin. Osakekurssi kauden lopulla oli 4,40 kun se vuosi sitten oli 3,53.

Tilauskanta kasvussa

Tilauskanta kauden lopussa oli 1 722,0 (1 572,1) miljoonaa euroa. Tammi-maaliskuun tilauskannassa näkyy erityisesti asuntorakentaminen Helsingin Kalasataman Redin ensimmäisen asuintornin Majakan rakentamisen lähdettyä liikkeelle.

SRV arvioi, että koko vuoden 2017 aikana valmistuu 816 omaperusteista asuntoa.

Liikevaihdon kasvussa vertailukauteen nähden näkyvät ennen kaikkea parhaillaan rakenteilla olevat suuret sairaalaprojektit, kuten Keski-Suomen Sairaala Nova, Tampereen yliopistollisen sairaalan uudisrakennushanke sekä Helsingissä sijaitsevat Uusi lastensairaala ja Naistenklinikan peruskorjaus. Liikevaihtoa kasvattivat myös peruskorjaus- ja saneeraushankkeet, kuten Helsingin Yliopiston hallintorakennus ja Helsingin kaupunginteatteri.

SRV toteuttaa parhaillaan Kehä I:n hanketta, jossa Kehä I:n liikenne siirretään kulkemaan tunneliin maan alle ja tunnelin päälle rakennetaan puisto. Infrarakentamista lisää myös Kaitaan metrotunnelin louhintaurakka.

Liikevaihdon kasvussa näkyvät myös omakehitteiset kauppakeskushankkeet. SRV rakentaa parhaillaan REDIn kauppakeskusta Helsingissä, kauppakeskus Niittyä Espoossa ja kauppakeskus Karusellia Keravalla.

SRV tiedotti vuonna 2015 lähtevänsä mukaan Hanhikivi-1-ydinvoimalaprojektin rakentamisen projektinjohtoon ja sijoittajaksi. Yksityiskohtaisemmat neuvottelut hankkeen projektinjohtotyön sisällöstä jatkuvat edelleen venäläisten kanssa. Toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala kertoo olleensa tänäänkin neuvotteluissa. Sinänsä kiirettä hänen mukaansa ei vielä ole, koska varsinainen rakentaminen alkaa vasta 2018.

Konsernin koko vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liikevoiton paranevan vuoteen 2016 verrattuna. Strategian mukaiseen kannattavuustasoon arvioidaan kuitenkin päästävän vasta strategiakauden loppupuolella 2019−2020. Tavoitteena on kahdeksan prosentin liiketulostaso.

Foreconin Pekka Pajakkala on ennustanut, että ennätyksellisen korkea asuntorakentamisen taso kääntyisi 20 prosentin laskuun tänä vuonna. Lisää kylmää vettä on tulossa hallitukselta, joka on palauttamassa asumistukiin neliövuokria koskevan leikkurin. Se kohdistuisi suoraan sijoittajia eniten kiinnostavien pienten asuntojen markkinoihin.

Ojala ei ole näistä uutisista kuitenkaan huolestunut, vaikka nimenomaan pienet kohtuuhintaiset asunnot ovat olleet SRV:n painopisteessä sekä kuluttaja- että sijoittajamyynnissä. Hän perustelee optimismiaan sillä, että yhtiön tuotanto on painottunut kasvukeskusten hyville paikoille. Esimerkiksi Redin ensimmäisessä tornissa vain 7 seitsemän asuntoa on enää myymättä.

Kysyntää suurempi huoli kohdistuu tonttimarkkinoihin. Keskisuurten rakennusliikkeiden rynnistys kasvukeskusten asuntomarkkinoille on lisännyt kilpailua tonteista, mikä näkyy hinnoissa.

Venäjällä rupla aiheuttaa epävarmuutta

SRV:llä on Venäjällä kolme merkittävää kauppakeskusta, joista Pietarissa sijaitsevat Okhta Mall ja Pearl Plaza ovat jo toiminnassa. Moskovassa sijaitseva 4Daily avasi ovensa 22. huhtikuuta 2017. SRV on investoijana kaikissa kauppakeskuksissa osakkuusyhtiöidensä kautta. Uusiakin hankkeita on kehitteillä.

Kaikkien SRV:n Venäjän tytär- ja osakkuusyhtiöiden toimintavaluutta muuttui ruplaksi vuoden 2016 aikana. Toimintavaluuttaa koskeva kirjanpidollinen muutos altistaa SRV:n aiempaa enemmän ruplan kurssivaihteluille, mikä voi vaikuttaa koko vuoden liikevoiton määrään.

Venäjän taloutta koskevat odotukset ovat kääntyneet lievästi positiiviseen suuntaan. Vuonna 2017 talouden ennustetaan pääsevän 1–2 prosentin kasvuun kotimarkkinoiden ostovoiman vahvistuessa. Myös investoinnit ovat lisääntymässä, ja viennin odotetaan kääntyvän pieneen nousuun. Öljyn positiivinen hintakehitys on vahvistanut Venäjän taloutta, mutta vaihtelut öljyn hinnassa sekä geopoliittiset jännitteet aiheuttavat edelleen epävarmuutta.

Toimitusjohtajan katsaus

SRV:n toimitusjohtajan mukaan alkuvuosi onnistui hyvin:

”Liikevoitto kehittyi oikeaan suuntaan, ja myös tilauskanta pysyi edelleen erinomaisella tasolla. Kaupungistuminen ja muuttoliike pitävät rakentamisen vauhtia yllä edelleen, vaikka kasvussa on nähtävissä jo pientä hidastumista verrattuna viime vuoden vauhdikkaimpiin kuukausiin. Samaan aikaan kilpailu niin tontti- kuin urakkamarkkinoilla on selvästi koventunut.

Uskomme liikevaihdon jatkavan kasvua läpi vuoden ja
loppuvuonna olemme varmasti ensimmäistä kertaa historiassamme lähellä miljardin euron rajaa.

Asuntohankkeiden osuus liikevaihdostamme on tällä hetkellä jo noin 24 prosenttia, ja alkuvuonna päätettiin aloittaa lähes 300 kodin rakentaminen. Vaikka toteutammekin parhaillaan hienoja asuntokohteita myös maakuntiin, sijoittuu 63 prosenttia asuntohankkeistamme pääkaupunkiseudulle. Parhaillaan rakenteilla olevien lähes 3 000 asunnon myötä pidämme edelleen tiukan otteen yhtenä pääkaupunkiseudun suurimpana asuntorakentajana.

Venäjän osalta ilahduttavat ennen kaikkea kauppakeskustemme kävijä- ja myyntimäärien kehitys. Okhta Mallin vuokralaisten määrä kasvaa tasaisesti, samoin kävijämäärät, mutta suurinta iloa on viime aikoina tuottanut jo vuonna 2013 avattu Pearl Plaza. Sen kävijämäärät kasvoivat pelkästään ensimmäisellä vuosineljänneksellä 18 prosenttia vertailukauteen nähden ja myyntiluvut vieläkin enemmän, euroissa jopa 59 prosenttia. Positiivinen kehitys ei kerro vain siitä, että venäläiset kuluttavat edelleenkin suurimman osan tuloistaan kotimaassaan vaan myös siitä, että Pearl Plazassa on onnistuttu niin operoinnissa kuin markkinoinnissa tekemään oikeita asioita.”

 

 

 

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia