Lähes puolet rakentamisen pk-yrityksistä odottaa liikevaihtonsa kasvavan

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat vaimentuneet viime keväästä. Tämä käy ilmi Suomen Yrittäjien syksyn 2018 pk-yritysbarometristä.

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat vaimentuneet viime keväästä. Tämä käy ilmi Suomen Yrittäjien syksyn 2018 pk-yritysbarometristä.

Pk-yritysten suhdannenäkymien saldoluku laski kahdeksalla yksiköllä mutta edelleen seuraavien 12 kuukauden aikana näkymien kohenemista odottavien yhtiöiden määrä on 27 prosenttiyksikköä suurempi kuin heikkenevää kehitystä ennakoivien. Eli talous kasvaa, mutta kasvun voimakkaimman vaiheen oletetaan olevan takana. Suhdannenäkymien muutokseen vaikuttaa todennäköisesti se, että yksityisen kulutuksen ja erityisesti rakennusinvestointien määrän oletetaan vähenevän.

Saldoluku tarkoittaa paranevaa ja heikkenevää kehitystä odottavien erotusta.

Suhdannenäkymissä suurin muutos toimialoittain tarkasteltuna tapahtui rakentamisessa, jonka saldoluku laski 12 prosenttiyksikköä tasolle 28. Laskusta huolimatta rakentamisen yhtiöiden suhdannenäkymien lukema on edelleen varsin hyvä, sillä 36 prosenttia vastaajista ennakoi suhdannenäkymien paranevan ja vain 8 prosenttia heikkenevän.

Pk-yritysten tämän hetkinen suhdannetilanne on kehittynyt positiivisesti. Rakennusyrityksistä peräti 47 prosenttia sanoo nykytilanteen olevan vuoden takaista parempi.

Yhtiöt odottavat lopputuotteiden hintojen nousevan 3,1 prosenttia

Rakentamisessa liikevaihto-odotukset heikkenivät eri toimialoista voimakkaimmin. Laskua kertyi 10 yksikköä saldoluvun ollessa 32. Laskusta huolimatta edelleen peräti 45 prosenttia rakentamisen pk-yrityksistä odottaa liikevaihtonsa kasvavan seuraavan 12 kuukauden aikana ja vain 13 prosenttia ennakoi sen laskevan.

Pk-yritysten kannattavuusodotukset ovat lievästi heikentyneet. Myös kannattavuusodotusten suhteen suurin muutos tapahtui rakentamisen toimialalla, jossa odotukset laskivat yhdeksän yksikköä saaden arvon 19. Alan pk-yrityksistä 34 prosenttia odottaa kannattavuutensa kohenevan ja 15 prosenttia heikkenevän.

Talouden jo pidempään jatkuneen kasvun voisi olettaa vähitellen näkyvän entistä positiivisemmin myös odotuksissa henkilökunnan määrästä. Barometrin henkilöstöodotusten saldoluku 14 on kuitenkin selvästi alle normaalin pitkän aikavälin tason. Rakennusyrityksistä selvä enemmistö eli 70 prosenttia arvioi henkilöstömääränsä säilyvän ennallaan. Kasvua ennakoi 25 prosenttia alan yhtiöistä ja laskua vain 6 prosenttia, eli saldoluku on 19.

Rakentamisen pk-yritykset odottavat myymiensä lopputuotteiden hintojen kohoavan seuraavien 12 kuukauden aikana 3,1 prosenttia. Tilanteen hankaluudesta kertoo se, että välituotteiden inflaation odotetaan nousevan lähes samaan tahtiin kuin lopputuotehintojen. Rakentamisessa välituotteiden hintojen odotetaan nousevan 2,9 prosenttia. Positiivista tilanteessa on kuitenkin se, että palkkojen odotetaan nousevan hitaammin kuin lopputuotteiden hintojen. Palkkojen alan yhtiöt ennakoivat nousevan 1,1 prosenttia.

Taloustutkimus oy toteutti syksyn 2018 pk-yritysbarometrin internet- ja puhelinkyselynä kesä- ja heinäkuussa 2018. Kyselyyn vastasi 4636 suomalaisen pk-yrityksen edustajaa. Yrityksistä rakentamisen toimialalla oli 728 yhtiötä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Lähes puolet rakentamisen pk-yrityksistä odottaa liikevaihtonsa kasvavan”

Jätä kommentti