Tarvitsetko kiinteistöllesi rakennuttamista vai projektijohtamista?

Tietoa kirjoittajasta Tatu Silventoinen
Johtaja, kiinteistökehitys JLL Finland
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Kiinteistö on merkittävä investointi, ja sillä on pitkä elinkaari. Hankkeeseen ei tule ryhtyä ilman perusteellista pohjatyötä eikä toteuttamaan kannata rynnätä kevyin perustein. Asiantuntijoita – niin arkkitehtonisia ja teknisiä kuin taloudellisia ja toiminnallisia – kannattaa hyödyntää parhaan ratkaisun määrittämiseen. Onnistuakseen hanke vaatii sekä omistajaa että projektinjohtajaa asiantuntijoiden koordinointiin ja tavoitteiden asetantaan. Kun pohjatyöt on tehty, voidaan ryhtyä rakennuttamaan tavoitteiden mukaista hanketta.

Tässä on perusteita onnistuneeseen hankkeeseen, oli kyseessä sitten uudishanke, käyttötarkoituksen muutos tai peruskorjaus:

1. Selvitä jaäritä

Merkittävä osa kiinteistöjä koskevista päätöksistä tehdään reaktiivisesti, tarpeen ollessa jo kiireellinen. Nykyinen/tuleva tarpeen määritys sekä muut käyttömahdollisuudet kiinteistölle täytyy selvittää perusteellisesti. Reunaehtojen sisälle tulee jättää tilaa innovoinnille eikä vain kopioida vanhentuneita ratkaisuja. Puutteellisella valmistelulla ja yhden ratkaisun mallilla päädytään todennäköisesti investointiin, joka ei palvele käyttäjää eikä ole sijoittajalle edullinen. Hankkeen perusteiden täytyy olla selvitetty ja tavoitteet määritetty ennen hankkeen käynnistämistä.

2. Johda alusta loppuun

Hankkeet ovat laaja-alaisia ja sidosryhmät moninaisia. Asiantuntijoille tulee luoda näyttämö, jossa he pystyvät tuomaan oman osaamisensa esiin. Yksi henkilö ei pysty hallitsemaan kokonaisuutta ja samalla suorittamaan onnistuneesti asiantuntijatehtäväänsä. Hankkeen elinkaaren eri vaiheet on liitettävä siten, ettei olennaista tietoa häviä matkalla. Hankkeella täytyy olla omistaja, joka tekee merkittävät linjaukset ja päätökset. Hankkeella täytyy myös olla johtaja, joka hallitsee kokonaisuutta siten, että hanke saadaan tavoitteiden mukaisesti maaliin.

3. Hyödynnä digitalisaatiota

Digitalisaatio on tuonut avuksi projektinhallintaa helpottavia työkaluja tietomäärän kasvaessa. Nykyaikaiset projektiohjelmistot yhdistävät projektihallinnan osa-alueet yhteen järjestelmään mahdollistaen projektiviestinnän ja raportoinnin sekä tehtävien jaon ja seurannan.

Kun hankkeen osapuolilla on yhtenevä kuva kokonaistilanteesta ja tehtävät selkeitä, niin yhteinen maali on mahdollista saavuttaa.

4. Toteuta ja valvo

Rakentamisen laatu on ollut kritiikin alla niin julkisesti kuin rakennus- ja kiinteistöalallakin. Laatua ei paranna, jos hankkeet käynnistetään puutteellisella valmistelulla. Tiukka aikataulu ja muutokset ovat normaalia projektitoimintaa, jos niitä hallitaan ja riskit ymmärretään. Tässä merkittävässä roolissa ovat perinteinen rakennuttaminen ja valvonta. Ilman niitä yhteistyö tilaajan ja työmaan välillä hankaloituu, osapuolten tilannekuva eriytyy ja yhteinen tavoite vaarantuu.

5. Varmista, että sait mitä tilasit

Suunnittelulla on kiinteistölle asetettu ohjearvot koskien muun muassa sisäolosuhteita ja energiankulutusta. Toiminnanvarmistus ja käyttökoulutukset ovat oleellisia käyttöönottovaiheessa sekä takuuaikana. Erityisesti talotekniikan optimaaliset säädöt tulee varmistaa ja tarvittavat korjaukset tehdä ennen kohteen lopullista hyväksymistä.

Kiinteistö ei ole kertainvestointi, vaan se sitoo kustannuksia koko elinkaarensa ajan. Oleellista on, että toteutettu kiinteistö on sitä mitä tilattiin ja kustannustehokas elinkaarensa aikana.

Tätä artikkelia on kommentoitu 3 kertaa

3 vastausta artikkeliin “Tarvitsetko kiinteistöllesi rakennuttamista vai projektijohtamista?”

 1. Taannoin ison asuntoyhtiön putkisaneeraus.
  Hakesuunnitteluun valittiin tunnettu toimija, suunnittelu projektin johto ja valvonta tunnettu toimija urakoitsijaksi isompi urakoitsija kustannus arvio. 10 miljoonaa €.
  Mitä saatiin suunnitelmia viilattiin 1,5 v virheiden ja puutteiden takia , projektinjohto kiirehti koko ajan hankkeen käynnistämistä suorastaan painosti. Urakan käynnistyttyä projektin johto valvonta täyttä kuraa lähinnä hyvää kaveria urakoitsijan kanssa.
  Sovitut projektin avain henkilöt vaihtuivat, suunnitelmissa paljon puutteita ja virheitä.valvonta ja projektin johto kulut liki kolminkertaistunut saadusta arviosta silti jatkuvaa puutetta valvonnassa, urakoitsijan urakkasuoritus välttävä
  Työturvallisuus puutteisiin ei työkaluja, ei sanktioimista sopimuksissa. Urakoitsijan Työnjohto ylikuormitettu ja vaikka sopimus asiakirjoissa työmaa kieli suomi valtaosa ei suomea osannut tai ymmärtänyt paljon moneen kertaan tehtynä työtä

  1. Olisipa mielenkiintoista tietää millä kokoonpanolla eli minkä nimiset yritykset saivat kyseisen lopputuloksen aikaan.

 2. Rakennuttamisen ja projektinjohtamisen nimikkeiden sisältöä oli tuotu hyvin esille.

Vastaa