Rakentamisen konkurssit kääntyivät kasvuun elokuussa

Rakentamisen konkurssien määrä kasvoi kuluvan vuoden elokuussa verrattuna viime vuoden vastaavaan kuukauteen. Alalla pantiin vireille elokuussa yhteensä 71 konkurssia, kun vuotta aiemmin luku oli 66. Konkurssiin haetuissa yrityksissä työskenteli yhteensä 360 henkeä, kun vuotta aiemmin lukumäärä oli 377. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen konkurssitilastoista.

Otaniemen uudesta kampuksen päärakennuksesta investointipäätös

Aalto-yliopistokiinteistöt on tehnyt investointipäätöksen Otaniemen uuden kampuksen päärakennuksesta.  Hankkeen kokonaisarvo on noin 110 miljoonaa euroa, ja tavoitteena on, että rakennus valmistuu vuoden 2017 alkuun mennessä. Uusi Rakennus on aiemmin järjestetyn Campus2015-arkkitehtuurikilpailun voittaneen Verstas Arkkitehdit ”Väre”-suunnitelman mukainen.

Länsisataman uusi matkustajaterminaali sai poikkemisluvan 35 vuotta vanhasta kaavasta

Helsingin rakennuslautakunta myönsi luvan poiketa asemaakaavasta Länsisatamaan rakennettavan matkustajaterminaalin ensimmäisen vaiheen rakentamisessa. Terminaalin ensimmäinen vaihe on osa monikerrosratkaisuun perustuvaa laajempaa viitesuunnitelmaa.

Suunnittelijat pystyvät käynnistämään nopeasti kaavoitustöitä

Valtaosalla suunnittelu- ja arkkitehtitoimistoista on erinomainen valmius ryhtyä nopealla aikataululla asuntokaavoitustehtäviin pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla. Tämä ilmenee Suunnittelu- ja konsultointiyritykset ry:n (Skol) ja Arkkitehtitoimistojen Liitto Ry:n (ATL) tekemästä tuoreesta kyselystä.

Rakennustietosäätiö palkitsi Serum arkkitehdit ja Lauri Jääskeläisen

Rakennustietosäätiö RTS:n hallitus on myöntänyt vuoden 2014 Pietilä-palkinnon Serum arkkitehdit Oy:n Antti-Markus Lehdolle, Vesa Humalistolle ja Sami Heikkiselle. Lisäksi RTS:n hallitus päätti yksimielisesti myöntää vuoden 2014 UICB:n Rakennustietopalkinnon Helsingin rakennusvalvontaviraston virastopäällikkö Lauri Jääskeläiselle.