Kokeile kuukausi maksutta

Museovirasto haluaa turvata Kuopion Valkeisen sairaalan ja Savonian kampusalueen kokonaisuuden säilymisen

Museovirasto on tehnyt Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valituksen Kuopion kaupunginvaltuuston 31.8.2015 tekemästä päätöksestä hyväksyä Valkeisen sairaalan ja Savonian kampusalueen asemakaavan muutos. Museovirasto vaatii, että hallinto-oikeus kumoaa hyväksymispäätöksen lainvastaisena siltä osin, kuin päätös mahdollistaa vuonna 1993 valmistuneen oppilaitosrakennuksen purkamisen.

Museovirasto on tehnyt Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valituksen Kuopion kaupunginvaltuuston 31.8.2015 tekemästä päätöksestä hyväksyä Valkeisen sairaalan ja Savonian kampusalueen asemakaavan muutos. Museovirasto vaatii, että hallinto-oikeus kumoaa hyväksymispäätöksen lainvastaisena siltä osin, kuin päätös mahdollistaa vuonna 1993 valmistuneen oppilaitosrakennuksen purkamisen.

Asemakaavan tavoitteena on nykyisten sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa sekä opetustoimintaa palvelevien rakennusten muuttaminen asuin-, liike-, toimisto ja palvelurakennuksiksi ottaen huomioon Sairaalakadun ympäristön valtakunnallisesti merkittävät kulttuuri- ja rakennushistorialliset arvot ja ominaispiirteet. Kaavan päätavoite on hyvä, mutta sopeuttamisessa kulttuurihistoriallisiin arvoihin ei Museoviraston mukaan ole onnistuttu.

Lääninsairaalan alue on kokonaisuudessaan valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009), jota koskevat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteet. Tavoitteiden mukaan alueen käytössä on varmistettava, että sen arvot kulttuuriympäristönä säilyvät eivätkä muutokset ole olennaisesti ristiriidassa kulttuuriympäristön arvojen kanssa. Täydennysrakentaminen on mahdollista, mutta se tulee sopeuttaa ympäristön ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin.

Arkkitehti Pekka Pitkäsen suunnitteleman hyväkuntoisen oppilaitosrakennuksen arkkitehtuuri täydentää historiallisista rakennuksista koostuvaa kokonaisuutta. Rakennus on olennainen osa kaupunkikuvaa ja lääninsairaalan alueen historiallista kerroksisuutta. Asemakaavaan olisi Museoviraston mielestä  tullut ottaa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaiset, oppilaitosrakennuksen ulkoasua koskevat riittävät suojelumääräykset.

”Kuopion kaupunginvaltuuston hyväksymispäätös on MRL 24 §:n vastainen, koska asemakaava ei edistä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista oppilaitosrakennuksen osalta.  Hyväksymispäätös on myös MRL 54 §:n vastainen, koska asemakaavassa ei vaalita rakennettua ympäristöä. Asemakaava mahdollistaa oppilaitosrakennuksen purkamisen, mikä johtaisi Lääninsairaalan alueen kulttuuri- ja rakennushistoriallisten ominaispiirteiden heikkenemiseen”, Museoviraston tiedotteessa sanotaan.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Museovirasto haluaa turvata Kuopion Valkeisen sairaalan ja Savonian kampusalueen kokonaisuuden säilymisen”

  1. On sääli kun museovirastoa ei ollut savupirttiaikaan. Meillä olisi sitten kaiken kattavasti kaikki rakennusmuodot esillä, kun mitään ei olisi saanu purkaa.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat