Väylien korjausvelan purkua vasta harjoitellaan ensi vuonna – määrärahat painottuvat vuodelle 2017

Hallitus esittää liikenneverkolle 1 708,3 miljoonan euron määrärahoja vuodelle 2016, liikenteen viranomaispalveluihin 47,9 miljoonaa euroa sekä liikenteen tukemiseen ja ostopalveluihin 207,7 miljoonaa euroa.

Kuvituskuva.

Hallitusohjelman mukaan kärkihankkeisiin ja korjausvelan vähentämiseen panostetaan kertaluonteisesti 1,6 miljardia euroa vuoden 2018 loppuun mennessä.

Korjausvelan kasvun pysäyttämiseen ja sen hallittuun vähentämiseen on käytettävissä rahoitusta vuosina 2016–2018 yhteensä 600 miljoonaa euroa, josta 100 miljoonaa euroa on osoitettu ensi vuodelle. Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016–2019 osoittaa, että korjausvelan pienentämiseen on eniten määrärahaa, 300 miljoonaa euroa,  vuodelle 2017,  ja vuodelle 2018 osoitetaan 200 miljoonaa euroa.

Väylien korjausvelkarahaa käytetään muun muassa vilkasliikenteisten seutu- ja yhdysteiden päällystämiseen ja rakenteiden parantamiseen, maantie- ja ratasiltojen korjaamiseen, ratapihoihin ja ratojen turvalaitteisiin sekä biotalouden toimintaedellytysten turvaamiseen ja raakapuuterminaalien kehittämiseen.

Korjausvelan vähentämiseksi hallitus kohdentaa lisäksi vuosina 2017–2019 yhteensä 364 miljoonaa euroa liikennehankeinvestointien määrärahoja kehittämishankkeista perusväylänpitoon ja yksityisteiden avustuksiin. Lisäksi kehittämishankkeiden rahoitukseen kohdistuu vuosina 2019–2020 yhteensä 240 miljoona euron säästöt, kuten ministeriö nykyään kutsuu leikkauksia.

Korjausvelkarahoitusta kohdennetaan myös digitaalisuuden ja automaation edistämiseen korjausvelan hallinnan kehittämiseksi ja siten uuden korjausvelan synnyn ehkäisemiseksi. Korjauskohteiden ja toimenpiteiden valinta tehdään asiantuntijavirastossa poliittisesti päätettyjen kriteereiden mukaisesti.

Helsingin ratapihaa parannetaan

Liikenne- ja viestintäministeriön näkemyksen mukaan kasvupanostus tulisi kohdentaa siten, että sillä voidaan korjausvelan lisäksi tehdä rakenteellisia uudistuksia, jotka estävät jatkossa korjausvelan kasvun sekä mahdollistavat uusia innovatiivisia toimintatapoja.

Vuonna 2016 käynnistetään uutena kehittämishankkeena Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen. Hankkeen tavoitteena on vähentää lähi- ja kaukojunien häiriöitä Helsingin alueella ja muualla Suomessa sekä lisätä ratapihan kapasiteettia. Hankkeen kustannusarvio on 60 miljoona euroa, josta vuodelle 2016 osoitetaan määrärahaa 12 miljoonaa euroa.

Aiempina vuosina päätettyihin, keskeneräisiin väylähankkeisiin varataan 389,4 miljoonaa euroa. Lisäksi jo valmistuneiden elinkaarirahoitushankkeiden palvelumaksuihin varataan 103,6 miljoonaa euroa.

Länsimetron rakentaminen jatkuu. Ensimmäinen osa, Ruoholahti-Matinkylä, valmistuu vuonna 2016. Valtion avustus länsimetron ensimmäisen osan rakentamiseen vuonna 2016 on 20,4 miljoonaa. Valtio avustaa myös länsimetron jatkoa Matinkylästä Kivenlahteen, josta ensimmäinen avustuserä tulee maksettavaksi vuonna 2017.

Joukkoliikenteeseen leikkauksia

Joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämiseen hallitus esittää 84,5 miljoonan euron määrärahaa.

Pääministeri Sipilän hallituksen hallitusohjelma sisältää 15 miljoonan euron leikkauksen joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämiseen. Liikenne- ja viestintäministeriö on kohdentanut siitä pääosan junaliikenteen ostoihin.

Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamiseen eli niin sanottuun miehistötukeen varataan 100,4 miljoona euroa, jossa on lisäystä 14 miljoonaa euroa johtuen merimieseläkejärjestelmän uudistamisesta.

Saariston yhteysliikennepalvelujen ostoihin ja kehittämiseen varataan 12,5 miljoonaa euroa ja yhteysalusliikennepalvelujen ostosopimuksiin 5,3 miljoonaa euroa.

Tavaraliikenteen ratamaksun poisto ja väylämaksun puolitus jatkuvat vuonna 2016.

Finavian lentoasemaverkoston ulkopuolisten lentoasemien toiminta- ja investointimenoihin on varattu miljoona euroa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Väylien korjausvelan purkua vasta harjoitellaan ensi vuonna – määrärahat painottuvat vuodelle 2017”

Jätä kommentti

Viimeisimmät näkökulmat