Suunnittelu Rakennuslehti 2 kommenttia

Mikkelin siltasortuman taustalla oli puutteellinen suunnittelu

Mikkelissä sillan hallitsemattomaan sortumiseen johtanut onnettomuus kesällä 2015 oli seurausta töiden kehnosta suunnittelusta ja väärästä toteutuksesta. Tämä käy ilmi Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostuksesta.

Kevyen liikenteen silta sortui yllättäen kesäkuussa 2015 Mikkelissä, kun sitä oltiin purkamassa. Sortuma katkaisi valtatie 5:n liikenteen useiksi tunneiksi.

Sortuneen sillankannen alle ei jäänyt ketään, koska liikenne oli pysäytetty. Sortuman jälkeen vinoon jääneen kannen ali kuitenkin päästettiin ajamaan useita autoja.

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinnan mukaan silta sortui selvästi aiemmin, äkillisemmin ja laajemmin kuin purkutyötä tehneet olivat olettaneet, koska purkamista ei ollut suunniteltu riittävän perusteellisesti.

Suunnittelijoilla ei ollut riittävää rakenneteknistä asiantuntemusta. Useat henkilöt olivat saaneet suunnitelman, mutta eivät havainneet sen puutteita tai puuttuneet sen selkeisiin vajavaisuuksiin. Lisäksi laadittua suunnitelmaa ei edes noudatettu, sillä purkaminen aloitettiin suunnitelmasta poiketen päivällä.

Tutkinnan perusteella Onnettomuustutkintakeskus antaa liikenne- ja viestintäministeriölle turvallisuussuosituksen, jonka mukaan ministeriön on huolehdittava, että valtion ja kuntien siltojen purkusuunnitelmia varten laaditaan ohjeet ja minimivaatimukset.

Purkusuunnitelman tulee olla riittävän tarkka, jotta se kattaa toteuttamisen kannalta kaikki oleelliset vaiheet ja jotta valvojilla on mahdollista varmentua suunnitelman pätevyydestä. Purkutyön suunnittelulta tulisi vaatia samaa laatutasoa kuin uudisrakentamisessa.

Samankaltainen suositus on annettu jo lähes 20 vuotta sitten, kun Onnettomuustutkintakeskus tutki Imatralla 1998 sattunutta Tornan sillan sortumista. Imatran tutkinnassa havaittiin sama ongelma kuin nyt: purkusuunnitelmaa ei ollut tehty työn vaativuuteen nähden riittävän perusteellisesti. Puute myös vaikeutti valvontaorganisaation mahdollisuuksia tarkastaa suunnitelman turvallisuus.

Keskustelu artikkelista: 2 kommenttia

  • Ilkka Vilonen

    Onnettomuuden syy oli siis työsuunnitelman puutteellinen suunnitelma, joihin harvoin käytetään suunnittelun ammattilaisia. Toivottavasti tämä opetti ilman henkilövahinkoja, että sinänsä pienissäkin purkutöissä piilee isoja riskejä. Onneksi tässä tapauksessa säilyttiin onnella ilman kuolemantapauksia, toisin kuin Tornan sillan purussa. Siinäkin suunnitelman oli tehnyt rakentaja ilman ammattitaitoisen suunnittelijan apua.

    Vastaa
  • Onneksi säästyttiin henkilövahingoilta. Paremmin pitäisi suunnitella kaikki työt, ettei mitään tälläistä pääsisi tapahtumaan.

    Vastaa

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia