Talous Rakennuslehti Ei kommentteja

YIT:n tulos heikkeni – tilauskanta lähes ennallaan

YIT:n liikevaihto heikkeni hivenen viime vuonna mutta tulos selvästi enemmän. Tilauskanta oli kutakuinkin samaa tasoa vuoden takaisten lukujen kanssa.

”Vuotta 2015 leimasivat isot kysynnän ja toimintavolyymiemme muutokset. Toimitilat ja infra -toimialan tilauskanta sekä asuntomyynti Suomessa ja CEE-maissa kasvoivat kolmanneksella, vaikka Suomessa kuluttajakysyntä laski edelleen. Venäjällä puolestaan rupla oli merkittävästi edellisvuotta heikompi ja asuntojen myynti laski noin kolmanneksen”, toimitusjohtaja Kari Kauniskangas toteaa.

”Liiketoiminnassa suurimmat onnistumiset koettiin Toimitilat ja infra -toimialalla. Tilauskanta kasvoi ja sen katesisältö parani korkean lisäarvon projektien kasvaneen osuuden myötä.”

”Asuminen Suomi ja CEE -toimialalla tilanne oli kaksijakoinen. Suomessa poikkeuksellisen suuri osa liikevaihdosta tuli sijoittajakaupoista, mikä näkyi heikentyneenä kannattavuutena. CEE-maissa myynnin kasvu oli vahvaa ja kannattavuus parani edellisvuodesta. Jatkoimme panostuksia CEE-alueen kasvuun investoimalla uusiin tontteihin sekä perustamalla uuden yhtiön Puolaan.”

”Venäjällä uudelleenorganisoimme ja sopeutimme toimintaamme merkittävästi aikaisempaa alhaisemmalle volyymitasolle, sillä emme odota parannusta markkinaympäristöön kuluvan vuoden aikana. Tavoitteemme on tehdä positiivista liiketulosta ja kassavirtaa Venäjällä tässäkin ympäristössä.”

”Tänä vuonna suurimmat ponnistelumme kohdistuvat kannattavuuden parantamiseen, kasvuaihioidemme vahvistamiseen ja pääomankäytön tehostamiseen edelleen. Odotamme tuloksia jo kuluvana vuonna.”

YIT ohjeistaa toimialaraportoinnin mukaisen liikevaihtonsa kasvavan tänä vuonna 0–10 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein. Vuoden 2015 lopussa YIT oli myynyt tilauskannastaan 49 prosenttia. Yhtiö arvioi myytyjen ja esisopimusten piiriin kuuluvien projektien tuovan noin puolet vuoden 2016 liikevaihdosta olettaen, että suuret projektit kuten Tripla etenevät suunnitellusti. Loput liikevaihto-odotuksesta perustuu arvioon vuoden 2016 uudesta myynnistä sekä pääomanvapautustoimista.

Lisäksi yhtiö arvioi kuluvan vuoden oikaistun liikevoittonsa kasvavan vuoden 2015 tasolta, joka oli 76,0 miljoonaa euroa. Toimitilat ja infra -toimialan kasvavan volyymin ja tilauskannan parantuneen katesisällön arvioidaan tukevan toimialan oikaistua liikevoittoa. Venäjällä vallitsevan vaativan markkinaympäristön odotetaan pitävän Asuminen Venäjä -toimialan kannattavuuden vaatimattomalla tasolla. Vuoden 2015 tapaan Asuminen Suomi ja CEE -toimialalla sijoittajakohteiden osuuden liikevaihdosta arvioidaan pysyvän korkeana, mikä vaikuttaa toimialan oikaistuun liikevoittomarginaaliin negatiivisesti. Pääomanvapautusohjelman toimien odotetaan vaikuttavan edelleen negatiivisesti oikaistuun liikevoittomarginaaliin.

YIT (konserniraportointi, IFRS) 10–12 2015/10–12 2014

Liikevaihto milj. euroa 511,6/529,3
Liikevoitto % 5,5/6,7
Tulos ennen veroja milj. euroa 21,4/30,7

1–12 2015/1–12 2014

Liikevaihto milj. euroa 1 732,2/1 778,6
Liikevoitto % 4,7/5,3
Tulos ennen veroja milj. euroa 61,3/74,3
Omavaraisuusaste % 32,9/29,2
Tase milj. euroa 1 966,6/2 233,4
Henkilöstö (kauden lopussa) 5 340/5 881
Tilauskanta milj. euroa 2 467,3/2 507,1

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia