Uutiset Seppo Mölsä Ei kommentteja

VTT ja TTY vakuuttavat yhteistyöhalujaan

VTT on tehnyt TTY:n kanssa eri tieteenalojen välistä hyvää yhteistyötä jo pitkään, kirjoittavat TTY:n dekaani Heli Harrikari ja VTT:n vice president Tuula Mäkinen.

TTY:n rakennusfysiikan professori Juha Vinhan ja VTT:n erilaiset näkemykset rakentamisen energiansäästökeinoista johtivat näiden laitosten johdon yhteisiin kannanottoihin,  joissa ne korostavat yhteistyön pitkäjänteisyyttä  ja hedelmällisyyttä.

VTT korostaa kokonaisuuden hallinnan tärkeyttä ja tutkimuksen laaja-alaisuutta. VTT:kin pitää tärkeänä, että riskit tuodaan esiin. TTY korostaa, että yliopiston kokeellinen rakennusfysiikan tutkimus on noteerattu korkeatasoiseksi.

VTT:n näkemys

Rakentamisen lopputulokseen vaikuttavat monet tekijät joko suoraan tai epäsuorasti. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että kokonaisuutta tarkastellaan mahdollisimman laajasti ja otetaan kaikki osatekijät huomioon. VTT on tutkinut ja kehittänyt yhdessä käytännön toimijoiden kanssa energiatehokasta rakentamista jo 80-luvulta. VTT:n tärkeä periaate on kokonaisuuden hallintaan keskittyminen; kehityshankkeissa onkin aina mukana asiantuntijoita energiatekniikasta, rakennusfysiikasta ja –biologiasta, LVI-tekniikasta sekä sisäilmanlaadusta. Ainutlaatuista kehityksestä tekee sen, että VTT on aina yhdistänyt perinteisen rakennusfysiikan rakennusbiologiaan sekä kemiallisiin reaktioihin ja sisäolosuhteiden laatuun. VTT:n keskeinen periaate kehittämisessä on luoda rakennuksia ja alueita, jotka suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpidetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti niin että keskiössä on ihmisten terveellisyys ja viihtyvyys.

Projekteissamme olemme kehittäneet uusia innovatiivisia ratkaisuja, ja lisäksi teemme mittavaa yhteistyötä myös normaalin tuotannon monitoroinnissa. On tärkeää, että riskitekijät ovat tiedossa, ja vielä tärkeämpää on, että keinot riskien välttämiseksi ovat hallussa.

Pidämme tärkeänä, että energiatehokasta rakentamista kehitetään Suomessa pitkäjänteisessä yhteistyössä sekä kansallisten että kansainvälisten kumppaneiden kanssa. VTT on tehnyt TTY:n kanssa eri tieteenalojen välistä hyvää yhteistyötä jo pitkään. Kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä varmistamme, että osaamme tehdä juuri meidän olosuhteisiimme ja käyttäjien tarpeisiin hyviä ja kestäviä ratkaisuja.

Tuula Mäkinen
Vice President, Smart energy and transport solutions
VTT

Miimu Airaksinen
Tutkimusprofessori, Smart energy and transport solutions
VTT

TTY:n näkemys

TTY:n rakennustekniikan laitos on kiinteistö- ja rakennusalalla merkittävä yliopistotason koulutus- ja tutkimusyksikkö Suomessa. Strategisena tavoitteenamme on akateemisten tulosten ohella kantaa yhteiskuntavastuuta, eli kehittää rakennetun ympäristön toimivuutta, turvallisuutta ja elinkaaritehokasta ylläpitoa sekä parantaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä tutkimusyhteistyöllä elinkeinoelämän ja julkisen sektorin kanssa.

Tutkimusalueemme ovat rakennetekniikka, rakennustuotanto ja -talous sekä infrarakentaminen. Opetus- ja tutkimushenkilön määrä vuoden 2017 alusta on noin 120, joista 16 professoria. TTY:llä on ainoana Suomessa rakennustekniikan kandidaatti- ja maisteritason (DI) tutkinto-ohjelmat. Vuonna 2016 rakennustekniikan tutkinto-ohjelmasta valmistui 120 diplomi-insinööriä, ja laitoksen professorien ohjaamana väitteli 8 uutta tohtoria. Meillä on vahvat yhteistyösuhteet Suomen rakennusteollisuuteen, alan julkisiin organisaatioihin ja rakentamisen suunnittelu- ja konsulttipalveluja tarjoaviin yrityksiin. Tutkimustoiminnassamme olemme panostaneet erityisesti kokeellisten valmiuksien kehittämiseen. Vuoden 2011 kansainvälisessä tutkimuksen arvioinnissa toimintamme arviointiin erittäin korkeatasoiseksi mm. rakennusfysiikassa ja rautatietekniikassa.

Yhteiskunnan ongelmien monimutkaistuessa sekä kansallisen että kansainvälisen yhteistyön merkitys korostuu. TTY on tehnyt pitkäaikaista ja laajaa yhteistyötä VTT:n kanssa. Näemme, että jatkamalla hedelmällistä yhteistyötä voimme parhaiten saavuttaa yllä mainitut strategiset tavoitteemme yhteiskunnan hyväksi.

Heli Harrikari

Dekaani, talouden ja rakentamisen tiedekunta

Tampereen teknillinen yliopisto

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia