Projektit Rakennustuote Rakentaminen Talous Uutiset Rakennuslehti Ei kommentteja

Lujabetoni sai mittavan valmisbetonitilauksen

Lujabetoni toimittaa valmisbetonit Valtatie 9 parantamiseen Jännevirran sillan osalta. Sillan rakennustyöt käynnistyivät viime syksynä.

Hankkeessa rakennetaan nykyisen sillan eteläpuolelle uusi kiinteä 600 metriä pitkä silta, jonka alikulkukorkeus on 25 metriä. Kohteeseen toimitetaan yhteensä 8500 kuutiota vaativia erikoisbetoneita kuten itsetiivistyvää betonia sekä siltarakenteisiin soveltuvia P-lukubetonia Kuopion ja Siilinjärven betonitehtailta.

Jännevirran silta on Kuopion ja Siilinjärven rajalla olevan valtatie 9:n silta, joka ylittää Saimaan syväväylän Jännevirran kylän kohdalla.

Sillan rakentamisen lisäksi Valtatien linjauksen ja tasauksen parantamista tehdään noin 3 kilometrin matkalla sillan molemmilla puolin. Lisäksi hankkeessa parannetaan yksityisteiden liittymiä ja kevyen liikenteen järjestelyjä sekä uusitaan tie- ja katuvalaistusta. Kohteeseen kuuluu vielä alikulkusilta kevyelle liikenteelle ja paikalla valettavia meluvalleja.

Hankkeen alustava kustannusarvio sisältäen sillan rakentamisen ja tiejärjestelyt on noin 43,2 miljoonaa euroa. Valmisbetonia urakkaan toimitetaan kaikkiaan noin 8500 kuutiota. Suurin yksittäinen betonitoimitus on vuonna 2018 valettava sillan kansi, johon menee betonia kertavaluna noin 3500 kuutiota. Kannen valuaika on noin 3,5–4 vuorokautta yhtä mittaa.

Rakentaminen kestää arviolta kaksi vuotta, joten hanke valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä. Ensimmäiset betonitoimitukset on tehty joulukuussa.

”Siltaprojekti on merkittävä ennen kaikkea siksi, että pääsemme näyttämään osaamistamme ja ensimmäistä kertaa toimittamaan betonia vastaavan kokoluokan siltaan Kuopion alueella, sillä näitä projekteja on todella harvoin tarjolla”, Lujabetonin Savon alueen tehdaspäällikkö Jukka Leskinen sanoo.

Lujabetoni hyväksyttää betonikokeiden tulokset valvojalla

Lujabetoni noudattaa projektissa Liikenneviraston määräämiä, kaikkia siltakohteita valmisbetonin osalta koskevia tehostettuja laadunvarmistustoimenpiteitä.

”Jokaisessa betonitoimituksessa testaamme betonin laatua tehtaalla ja työmaalla samanaikaisesti Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti”, Lujabetonin Savon alueen laatuvastaava Jarno Keränen kertoo.

”Testaamme jokaisen eri betonikoostumuksen ennakkoon erilaisin ennakkokokein ja hyväksytämme kokeiden tulokset kohteen rakennustöiden valvojalla ennen kuin toimitamme kutakin betonilaatua työmaalle. Aiomme toimittaa kohteen betonit huippulaatuisina”, Keränen jatkaa.

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia