Rakentaminen Talous Seppo Mölsä Ei kommentteja

Teollisuuden investoinnit kasvussa – myös rakennusteollisuus investoi

EK:n investointitiedustelun vastaajayritykset odottavat, että tehdasteollisuuden kiinteät investoinnit Suomeen jatkavat kasvua kuluvana vuonna.

Metsä Groupin biotuotetehdastyömaa Äänekoskella.

Investoinnit alkoivat piristyä jo vuonna 2015, ja viime vuonna ne kasvoivat EK:n tuoreen investointitiedustelun ennakkotiedon mukaan noin kahdeksan prosenttia.

Kuluvana vuonna investoinnit yltäisivät vielä runsaan neljän prosentin kasvuun, jolloin niiden arvo nousisi lähelle 4,1 miljardia euroa. Kasvua odotetaan erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

Kiinteistä investoinneista poiketen teollisuuden tutkimus- ja tuotekehitystoiminta supistui viime vuonna tiedustelun mukaan selvästi. Tänä vuonna sen lasku loivenisi. Kokonaisinvestoinnit, joihin on luettu mukaan myös t&k-menot, olisivat tänä vuonna noin 6,5 mrd. euron tasolla, jossa on kasvua viime vuodesta runsas prosentti.

Energiasektorin investoinnit jatkuvat melko korkeina koko tarkastelujakson 2015–2017. Kuluvana vuonna niiden arvon odotetaan olevan noin 2,3 miljardia euroa.

Investointien kasvu nostaa Suomen teollisuuden investointiastetta eli kiinteiden investointien suhdetta jalostusarvoon korkeimmaksi 2000-luvulla. Taso on kuitenkin kansainvälisessä vertailussa vain keskimääräinen.

Samalla kun investointinäkymät ovat parantuneet, laajennusinvestointien osuus kaikista investoinneista on kasvanut. Alkaneelle vuodelle ennustetuista investoinneista 39 % olisi laajennusinvestointeja. Noin kolmasosa suunnitelluista investoinneista on puolestaan vanhan kapasiteetin korvausinvestointeja. Vajaalla viidesosalla investoinneista tavoitellaan toiminnan rationalisointia ja tehostumista.

Rakennusaineteollisuuden kiinteät investoinnit olivat vajaat 150 miljoonaa euroa vuonna 2015. Viime vuonna ne pysyivät tiedustelun mukaan likimain ennallaan, mutta tänä vuonna ne kasvaisivat 200 miljoonan euron tasolle.

Äänekosken jälkeen hiljaisempaa

Metsäteollisuuden investoinnit nousivat viime vuonna edellisvuoteen verrattuna yli viidenneksellä runsaaseen miljardiin euroon. Nousua selittävät erityisesti suurten metsäyhtiöiden investoinnit, joiden huippuvaihe on tänä vuonna ja ohitettu.

Esimerkiksi Suomen historian suurin teollinen investointi, Äänekosken biotuotetehdas otetaan käyttöön tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tälle vuodelle metsäteollisuuden investointien oletetaankin laskevan.

Toimialoista metsäteollisuus investoi viime vuonna selvästi eniten. Seuraavana olleen kemianteollisuuden investoinnit ylsivät runsaaseen 700 miljoonaan euroon.

Teollisuudenaloista metsäteollisuus ja elektroniikka- ja sähköteollisuus aikovat investoida tänä vuonna eniten uuteen kapasiteettiin. Kemianteollisuudessa uutta kapasiteettia aiotaan rakentaa 40 prosentilla investoinneista.

Koko teollisuudessa investointeihin vaikuttavista tekijöistä kysyntä on suurin. Arviot investointeihin vaikuttavista tekijöistä eivät ole juurikaan muuttuneet edellisvuodesta, vaikka metsäteollisuudessa kysynnän vaikutus onkin jonkin verran noussut.

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia