Talous Rakennuslehti Ei kommentteja

FMR LLC:n omistus Tikkurilassa laski alle 10 prosenttiin

Tikkurila Oyj on 17.5.2017 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen FMR LLC:ltä.

FMR LLC:n kontrolloimien yhteisöjen omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista alittaa 1/10 (10 %) rajan 16.5.2017 tehdyillä osakekaupoilla. Näiden kauppojen jälkeen edellä mainittujen yhteisöjen omistus Tikkurila Oyj:ssä on yhteensä 4 410 825 osaketta, mikä vastaa 9,99 prosenttia Tikkurila Oyj:n osakkeista, ja yhteensä 4 353 925 ääntä, mikä vastaa 9,87 prosenttia Tikkurila Oyj:n äänimäärästä.

Osuudet on laskettu suhteessa kaupparekisteriin merkittyyn osakemäärään ja siihen liittyvään äänimäärään. Tikkurila Oyj:n osakepääoma on 35 000 000 euroa ja se jakaantuu 44 108 252 osakkeeseen. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen osake tuottaa yhden äänen, joten kaikkien osakkeiden äänimäärä on yhteensä 44 108 252 ääntä.

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia