Rakentaminen Suunnittelu Talotekniikka Uutiset Seppo Mölsä Ei kommentteja

Rakennusten suunnittelua koskeva maankäyttö- ja rakennuslain muutos lausunnolle

Keskiviikkona 10.5.2017 lähti lausunnolle luonnos hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Muutos sallisi kerrosalan ylittämisen väestönsuojien ja huoneistoa rajaavien väliseinien osalta.

Muutos edistäisi riittävän tilavien talotekniikan nousukuilujen ja esimerkiksi painovoimaisen ilmanvaihdon hormien rakentamista sekä antaisi edellytyksiä parantaa matkapuhelinten kuuluvuutta sisätiloissa. Luonnos on osa hallituksen rakentamisen normitalkoot -kärkihanketta, millä kevennetään sääntelyä ja byrokratiaa sekä vähennetään kustannuksia.

Muutosesityksen toinen tavoite on siirtää maankäyttö- ja rakennusasetuksessa olevat lakiin kuuluvat perussäännökset asuntojen ja työtilojen suunnittelemisesta sekä kokoontumistiloista lain tasolle ja säätää asetuksenantovaltuuksista liittyen käynnissä olevaan rakentamista koskevien vaatimusten uudistukseen.

Luonnoksessa ehdotetaan, että rakennuksen rakennettavaksi sallitun kerrosalan voisi ylittää huoneistoa rajaavien, yli 180 mm paksujen väliseinien osalta. Muutos edistää hyvää väliseinien ääneneristävyyden suunnittelua rakennusmateriaalista riippumatta.  Rakennusoikeuden ylitys koskisi myös taloteknisten järjestelmien edellyttämiä kuiluja ja hormeja. Tämä helpottaisi ilmanvaihdon suunnittelua ja mahdollistaisi myös huollon ja korjaamisen tilantarpeiden huomioon ottamisen. Asetuksenantovaltuuksiin on sisällytetty myös mahdollisuus luoda tarvittaessa tulevaisuudessa teknisillä ratkaisuilla edellytyksiä matkaviestinten sisätilakuuluvuudelle.

Keskiviikona lähti lausunnolle myös luonnos valtioneuvoston asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta sekä ympäristöministeriön asetukseksi asuin-, majoitus- ja työtiloista. Ympäristöministeriön asetuksensäännökset koskevat mm. asuinhuoneen ja asuinhuoneiston kokoa sekä varustusta ja valoisuutta. Säännöksiin ei ole tältä osin tulossa suuria muutoksia nykytilanteeseen verrattuna. Asetusehdotus ei vielä  sisällä teknisiä ratkaisuja matkaviestinten sisätilakuuluvuuden parantamisesta.

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia