Projektit Kiinteistöt Rakentaminen Talous Uutiset Rakennuslehti Ei kommentteja

Savon koulutuskuntayhtymä rakennuttaa Varkauteen oppilaitoksen

Savon koulutuskuntayhtymälle rakennetaan uutta oppilaitostilaa ja korjataan vanhaa Osmajoentiellä Varkaudessa.

NCC on valittu kehitysvaiheen rakentajaosapuoleksi hankkeeseen, jossa rakennetaan uutta ja korjataan vanhaa.

Hanke toteutetaan yhteistyömuotoisena projektinjohtourakkana, joka on jaettu kehitys- ja toteutusvaiheeseen.

Hankkeen laajuustiedot määrittyvät tarkemmin kehitysvaiheen aikana, mutta suuruusluokka tullee olemaan noin 5500 bruttoneliömetriä korjaus- ja uudisrakentaminen yhteenlaskettuna.

Kehitysvaiheen työt käynnistyivät marraskuussa ja rakentamaan päästään loppukesästä 2018. Hanke valmistuu loppuvuodesta 2019.

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia