Kokeile kuukausi maksutta

Koronavirus pysäyttää kevään kokousrumban: Oikeusministeriö suosittaa siirtämään taloyhtiöiden yhtiökokouksia

Koronavirus ja sen tuomat kokoontumisrajoitukset osuvat yhtiökokousten sesonkiaikaan.

Kevät on taloyhtiöiden yhtiökokousten sesonkia.

Oikeusministeriön mukaan on harkittava tarkoin kokousten pitämisten edellytyksiä ja mahdollisia lykkäämistä.

Yhtiökokouksia koskevan yksiselitteisen linjauksen tekeminen on hankalaa myös oikeusministeriölle.

”Jos tähän asiaan olisi helppo vastus, se olisi jo keksitty”, lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen oikeusministeriöstä sanoo Rakennuslehdelle.

Aluehallintovirastot (AVI) ovat linjanneet maan hallituksen ohjeiden mukaisesti, että yli kymmenen hengen yleisötilaisuudet on kielletty.

Jos taloyhtiöiden yhtiökokoukset katsotaan yleisötilasuuksiksi, silloin niitä koskee AVI:n kymmenen henkilön kokoontumisrajoitus.

”Käsityksemme on, että tartuntatautilakiin perustuvien määräyksien kannalta ratkaisevaa on, pidetäänkö taloyhtiön yhtiökokouksia yleisötilaisuutena. Lain soveltaminen ja rajoitusten täytäntöönpano kuuluvat viime kädessä viranomaisille.”, Tervonen sanoo.

Oikeusministeriön tuoreessa virkamiesmuistiossa on linjattu selkeästi, että myös yhtiökokouksia pidetään yleisötilaisuuksina.

Vaikka kymmenen henkilön osallistumisraja ei ylittyisi, suositellaan harkittavan kokouksen lykkäämistä myöhempään ajankohtaan.

Valtioneuvoston piirissä pohditaan parhaillaan, miten yhtiö- ja muiden kokouksien järjestämiseen liittyviä kysymyksiä voidaan selventää. Vielä nyt päätös sysätään taloyhtiöille.

”Ministeriö ei voi antaa yksiselitteistä neuvoa lain soveltamisesta yhtiökokousasiassa. Taloyhtiöiden hallitusten on mietittävä, voisiko yhtiökokouksia siirtää”, Tervonen sanoo.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yleensä tilikausi päättyy vuoden lopussa.

AVI:n yleisötilaisuuksia koskeva kielto kestää toistaiseksi 13.4.2020 asti.

Laki sallii etäosallistumisen

Yhtiökokousten sisältö voi käytännössä vaikuttaa Tervosen mukaan siihen, miten paljon yhtiökokouksen lykkääminen vaikuttaa taloyhtiön elämään. Jos kyse on rutiinikokouksesta eikä siellä ole kiireellisiä asioita, silloin tilaisuuden siirtämisestä myöhempään ajankohtaan ei yleensä aiheutune haittaa.

Yhtiökokousten asialistoilla voi olla myös kiireellisiä asioita. Ne voivat koskea esimerkiksi korjaushankkeita.

Tervosen mukaan asunto-osakeyhtiölaki mahdollistaa yhtiökokoukseen osallistumisen sallimisen myös etäyhteydellä, jos yhtiöjärjestyksessä ei ole sitä kielletty. Valtakirjamenettelyllä voidaan vähentää osallistujien määrää, kun paikan päälle tulee silloin vähemmän ihmisiä.

Tämän menettelyn ongelma on, että se voi vähentää osallistujien määrää entisestään normaalitilanteeseen verrattuna.

Toimitusjohtaja Harri Hiltusen mukaan Kiinteistöliitossa odotetaan oikeusministeriön linjauksia yhtiökokousasiasta.

Kiinteistöliiton ja Isännöintiliiton 13.3.2020 julkaistussa tiedotteessa ohjeistetaan taloyhtiöitä hyödyntämään yhtiökokousten järjestämisessä etäyhteyksiä. Taloyhtiöiden kannattaa järjestöjen mukaan myös harkita kiireettömien hankkeiden päätöksenteon tai jopa koko yhtiökokouksen siirtämistä myöhempään ajankohtaan.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Koronavirus pysäyttää kevään kokousrumban: Oikeusministeriö suosittaa siirtämään taloyhtiöiden yhtiökokouksia”

  1. Ei tällaisia päätöksiä voi sysätä taloyhtiöiden hallituksille. Nyt tarvitaan vastuunkantoa, eli viranomaisilta selkeitä päätöksiä, millä ehdoin kokoukset voidaan siirtää ja missä tapauksessa ne voidaan tai pitää pitää. Ei ole mitään takuuta siitä, että tilanne muuttuu oleellisesti kesäkuun alkuun mennessä.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat