Kokeile kuukausi maksutta

Kiistelty ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinta säilyy lakimuutoksessa, työvoiman hyväksikäyttöä yritetään torjua

Hallitus antoi 25.8.2022 esityksensä muutoksista ulkomaalaislain viidenteen lukuun ja eräisiin muihin säännöksiin ja lakeihin.

Ulkomaisen työvoimansaatavuusharkinnalla on rakennusalan kannalta merkitystä. Rakennusliitto ehti jo tiedottaa etukäteen tiedottaa (22.8.22) huolensa siitä, että rakennusalalla vielä osittain käytössä oleva saatavuusharkinta sivuutettaisiin jatkossa lähes kokonaan.

Nyt annettu lakiesitys osoitti, että tieto ei pitänyt paikkaansa.

”Saatavuusharkintaa ei tulla heikentämään eikä poistamaan tässä esityksessä, se on selvä. Hallitusohjelmassa olemme sitoutuneet siihen, että työperäisessä maahanmuutossa noudatetaan EU- ja ETA -alueen ulkopuoliseen työvoimaan sovellettavaa saatavuusharkintaa eurooppalaisen valtavirran mukaisesti”, työministeri Tuula Haatainen totesi työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tiedotustilausuudessa.

Ulkomaalaislain 5. lukuun tehtävillä muutoksilla tavoitellaan sitä, että työperusteisten oleskelulupien hakemisesta ja saamisesta tulisi sujuvampaa. Uudistus on osa laajempaa kokonaisuutta, jonka tavoitteena on lupien käsittelyajan lyhentäminen keskimäärin korkeintaan yhteen kuukauteen.

Hallituksen tavoitteena on lisätä työ- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Esityksen tavoitteena on nopeuttaa työperusteisia oleskelulupaprosesseja niin, että hakemusten käsittelyaika olisi hallituskauden lopussa keskimäärin enintään 30 vuorokautta.

Uudistus muun muassa myös lisäisi hakuprosessin automaatiota ja mahdollistaisi työnantajien sertifioinnin.

Työvoiman hyväksikäyttöä yritetään torjua

Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjumiseksi esitetään täsmennyksiä myös ulkomaisen työvoiman käytön valvontaa koskevaan sääntelyyn.

Pidättäytymispäätöksen tekemiseen ehdotetaan laajennusta. Mahdollisuus tehdä pidättäytymispäätös, jonka mukaan sääntöjä rikkoneen työnantajan palvelukseen ei määräaikana myönnetä työnteon perusteella oleskelulupia, laajennettaisiin koskemaan työntekijän oleskeluluvan lisäksi kaikkia muitakin työperusteisia oleskelulupia.

Pidättäytymispäätöksen voisi jatkossa tehdä TE-toimiston lisäksi myös Maahanmuuttovirasto. Lisäksi pidättäytymispäätöksen kestoa pidennettäisiin.

Lakiuudistuksien on tarkoitus tulla voimaan joulukuussa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kiistelty ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinta säilyy lakimuutoksessa, työvoiman hyväksikäyttöä yritetään torjua”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat