Läpinäkyvyys lisää laatua

Tietoa kirjoittajasta Tuula Råman
Rakentamisen Laatu Rala ry, toiminnanjohtaja
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Rakentamisen Laatu Rala ry:n ja Rakennusliiton yhteisessä tutkimuksessa kysyttiin rakennusalan ammattilaisten mielipidettä rakentamisen laadusta. Tulokset kertovat onnistumisista ja haasteista.

Tulosten mukaan lähtökohdat laadukkaalle rakentamiselle ovat hyvät: työlle asetetut laadulliset ja ajalliset tavoitteet ovat työntekijöillä hyvin tiedossa, ja työmailla vallitsee hyvä henki.

Työskentelyolosuhteet koetaan turvallisiksi. Suunnitelmien ajantasaisuudessa, tarkkuudessa ja toteutuskelpoisuudessa sen sijaan on parannettavaa.

Työt eivät suju jouhevasti vaan keskeytyvät liian usein. Aikataulut pettävät, ja ne koetaan kireiksi.

Itse uskon, että kiire on heijastuma muista laatuun vaikuttavista syistä, joista merkittävimpiä ovat suunnitelmien keskeneräisyys ja useiden hankeosapuolten töiden yhteensovittamisen vaikeus. Rakentamisen toimitusketju on kovin pirstaleinen.

Arvoketju katkeaa kesken työmaan. Tutkimuksesta voidaan todeta, että projektit lähtevät liikkeelle laatunäkökulmasta katsottuna varsin hyvissä merkeissä: tavoitteet sekä projektin aikataulutus ovat hyvin tiedossa ja työhön perehdytys on kohdallaan.

Työturvallisuus on parantunut selkeästi. Projektin edetessä ja työvaiheiden vaihtuessa osa tästä aloituksen laadusta kuitenkin menetetään. Tämä näkyy tyytymättömyytenä suunnitelmien ajantasaisuuteen sekä katkeilevana työprosessina.

Tutkimukseen vastanneet myös kertovat syyt ongelmiin: työn johtaminen, valvonta ja palaute työn laadusta koetaan riittämättömiksi. Johtamisongelma on todellinen ja toimialan oman toiminnan parantamisella myös hoidettavissa.

Vastauksissa korostuu toimialan vastuu koko toimitusketjun johtamisesta: vain niin voidaan saada aikaan pysyvä muutos kohti parempaa laatua.

Jotta johtamisen luomalla laadulla olisi mahdollisuuksia menestyä, toimialan on lisättävä omaa läpinäkyvyyttään. Työmaatasolla tämä tarkoittaa parempaa kommunikaatiota kaikissa projektin vaiheissa.

Yhteiskunnallisesti läpinäkyvyys tarkoittaa muun muassa avointa keskustelua niistä tekijöistä, joilla voidaan varmistaa jatkuva laadun parantaminen, onpa sitten kysymyksessä rakentamisen eri sopimusmallit, toimialan lainsäädäntö ja ohjeet tai alan itsesäätely. Rala haluaa olla mukana tässä keskustelussa ja tuottaa välineitä, joiden pohjalta voidaan alan toimijoiden laadullista edistymistä tarkastella läpinäkyvästi ja kaikille avoimella tiedolla.

Hyvässä hengessä eteenpäin: Alan haasteista huolimatta tutkimuksesta välittyy myös työmaiden hyvä henki. Työssä viihdytään, se koetaan mielekkääksi ja alan voimakkaasta kansainvälistymisestä huolimatta tai juuri siitä syystä yhteistyö eri urakoitsijoiden työntekijöiden kanssa koetaan sujuvaksi.

Tämä tarjoaa koko toimialalle erinomaisen lähtökohdan laatutyön kehitykseen ja parempaan rakentamiseen. Tulos on upea aikana, jolloin negatiiviset asiat tuntuvat nousevan vahvasti esille julkisuudessa.

Laatu ei ole rakenteissa, vaan elämässä. Emme elä enää savupirteissä, ja luonnossa samoilu rajoittuu useimmilla vain vapaa-aikaan.

Kaupungistuminen, energiansäästö, talotekniikan lisääntyminen, uudet materiaalit ja kansainvälistyminen ovat tätä päivää. Vaatimukset toimitusketjun johtamiselle kasvavat. Lähtökohdat ovat hyvät, mutta tänä päivänä viestikapula putoaa vielä liian monta kertaa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Läpinäkyvyys lisää laatua”

Vastaa

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi