Kokeile kuukausi maksutta

Ympäristöministeriön maanantaina julkistama kaivosten stressitesti osoitti, että vakavimmat puutteet ovat kaivosten vesien hallinnassa. Kaivoksiin pitäisi rakentaa lisää varoaltaita ja omia vedenpuhdistamoja. Arviointiryhmä suosittelee myös jatkuvia virtaamamittauksia, pohjarakenteiden seurantajärjestelmän käyttöönottoa uusissa jätealtaissa, jätteiden kemiallisen muuntumisen aiheuttamien pitkäaikaisten ympäristövaikutusten arviointia sekä radioaktiivisten aineiden tutkimista malmin ja sivukiven lisäksi myös rikasteista, rikastushiekoista ja vesijakeista. Mukana stressitestissä oli 21 kaivosta.

Stressitesti näyttää, että tehtävää on. Kaivokset eivät selviä puhtain paperein. Ehkä testin paras anti on, että nyt ne joutuvat pakostakin tiedostamaan ongelmansa. Venäläisen ruletin pelaaminen riskeillä ei ole enää kannattavaa.

Stressitesti ei laita kaivoksia paremmuusjärjestykseen, koska kaivokset ovat eri-ikäisiä ja kooltaan, prosesseiltaan ja vaikutuksiltaan erilaisia. Stressitestin arviointiryhmä ei ole ehtinyt tutustua syvällisesti ja yksityiskohtaisesti eri kaivoksiin. Tulokset perustuvat siis kaivosten omiin ilmoituksiin. Jokin riskitekijä voi näin jäädä piiloon.

Maallikkona olisin odottanut syvällisempää stressitestausta. Jos asuisin jonkun kaivoksen lähellä, haluaisin tietää tarkkaan, mihin kaivosyhtiö on varautunut ja mihin ei ja miten sen allasrakenteet toimivat. Olisin halunnut myös, että testin tekijät olisivat käyneet tutustumassa kaivoksiin.

Talvivaaran ongelmat ovat parhaiten tiedossa, ja myös paikalliset asukkaat tietävät niistä. Muiden kaivosten ongelmista tiedetään vähemmän. Raahen kultakaivos on ollut esillä veden ylijuoksutuksiensa vuoksi. Kevitsan kaivosyhtiö puolestaan halusi tehdä rikastushiekka-altaan toisin kuin ympäristölupa edellytti ja kävi valitusportaat läpi.

Kevitsan kaivosyhtiön vastauksista ilmenee, että jos patovaurion uhka toteutuisi, kaivoksella ei ole käsitystä sen akuuteista tai pitkäaikaisista vaikutuksista luontoon. Sillä on siis puutteita varautumisessa allasvuotoihin. Siellä havainnoidaan pohjavesivaikutuksia vain neljännesvuosittain. Tämä ei riitä pohjarakennevuotojen havaitsemiseen.

Kevitsan riskianalyysi ei tuo yllätyksiä, kun on nähnyt, miten kaivosaluetta on rakennettu ennen kaivoksen toimintaa. Analyysi osoittaa, että sentyyppisillä kaivoksilla on syytä tarkkailla säännöllisesti pohjavesiään.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Stressitesti paljastaa muidenkin kuin Talvivaaran kaivoksen ongelmia”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat

Auri Häkkinenhttps://www.rakennuslehti.fi/kirjoittajat/auri-hakkinen/