Tuotetiedon digitalisaatio mahdollistaa sadan miljoonan euron säästöt

Tietoa kirjoittajasta Kimmo Lehtonen
Liiketoimintajohtaja, tuotetieto ja sopimusasiakirjat, Rakennustieto oy
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Rakentaminen on laajan ja joka hankkeessa vaihtuvan verkoston yhteistoimintaa. Siksi digitalisaatio tarjoaa erityisen suuret mahdollisuudet tuottavuuden ja laadun parantamiseen juuri rakennusalalla. Nykyisin tieto ei virtaa sujuvasti prosessin läpi, vaan hankkeen eri osapuolet joutuvat kokoamaan, käsittelemään ja syöttämään tietoja yhä uudelleen järjestelmien välillä. Tämä turha työ nostaa kustannuksia, aiheuttaa viiveitä ja lisää virhemahdollisuuksia.

Rakentamiseen ja kiinteistönpitoon käytetään vuosittain kymmeniä miljardeja euroja. Siten pitkällä tähtäimellä tehokas tiedonhallinta koko prosessissa ja toimintojen automatisointi voivat tuoda miljardien eurojen vuosisäästöt.

Rakennustietosäätiö RTS:n alaisessa ja rakennusalan keskeisten toimijoiden yhteisessä Teho-hankkeessa kehitetty RT-tuotetietokanta on tärkeä askel rakennusalan digitalisaatiossa. Se mahdollistaa rakennushankkeiden suureksi kasvaneen tuotetietomäärän digitaalisen hallinnan koko ketjussa. Tämän on laskettu vähentävän pelkästään rakentamisvaiheen kustannuksia yli sadalla miljoonalla eurolla vuosittain.

Määrältään valtavaksi kasvanut rakentamisen tuotetieto on nykyisin hajallaan erilaisissa yritysten keskenään yhteen sopimattomissa tietojärjestelmissä ja verkkosivuilla. Tämän vuoksi hankkeen osapuolten eri vaiheissa tarvitsemien tuotetietojen kokoaminen ja lähettäminen manuaalisesti on hyvin työlästä.

Urakoitsijat tyytyväisiä hyötyihin

Rakennustiedon ylläpitämä RT-tuotetietokanta ja sitä hyödyntävä RT urakoitsijan tuotetieto -palvelu ovat saaneet alalla hyvän vastaanoton. Yhteen paikkaan keskitetty ja standardisoidussa muodossa oleva tuotetieto mahdollistaa toiminnan tehostamisen ja laadunhallinnan paranemisen koko ketjussa suunnittelusta rakentamiseen, viranomaisvalvontaan ja kiinteistöjen ylläpitoon, kun tieto on aina ajan tasalla ja kukin osapuoli saa tarvitsemansa tiedot reaaliaikaisesti.

Standardimuotoista tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi suunnittelu- ja mallinnusohjelmissa tai toiminnanohjausjärjestelmissä. Digitaalinen standardoitu tuotetieto luo myös edellytyksiä alan sähköisen kaupankäynnin kehittämiselle ja helpottaa tiedonhallintaa kansainvälisesti.

Talonrakennusteollisuus ry on yksi keskeisistä hankkeessa alusta asti mukana olleista toimijoista. Toimitusjohtaja Kim Kaskiaro korostaa, että sähköisessä muodossa yhteisesti käytettävään tietokantaan tallennettu tuotetieto lisää tuottavuutta, vähentää turhaa työtä ja parantaa tietojen luotettavuutta hyödyttäen kaikkia hankkeen osapuolia. RT urakoitsijan tuotetieto -palvelua käyttävät rakennusliikkeet ovat olleet tyytyväisiä siihen, miten helposti tuotetietokannasta saa tuotteiden tekniset tiedot sekä päätoteuttajalta vaaditut tiedot tuotteiden kelpoisuudesta ja käyttöturvallisuudesta.

Muun muassa harmonisoitu rakennustuotestandardi ja pakollinen CE-merkintä ovat lisänneet urakoitsijoiden velvoitteita koota ja säilyttää tuotteisiin liittyviä tietoja ja dokumentteja. Lain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava käytettävien tuotteiden kelpoisuuden osoittamisesta ja käyttöturvallisuudesta sekä dokumentoitava paljon muutakin tuotetietoa. Tämä teettää tällä hetkellä paljon turhaa työtä tuoteteollisuudelle ja rakentajille, kun tietoja kootaan manuaalisesti esimerkiksi pdf-dokumenteista excel-tiedostoihin. Kun dokumentaatio saadaan automaattisesti, työtä säästyy työmaan johtamisen kannalta olennaisiin asioihin.

Rakennustuotenumero yksilöi tuotteet tietomalliin

Koko alan kannalta merkittävä kehitysaskel on rakennustuotenumeron käyttöönotto. Kun tuotteet julkaistaan RT-tuotetietokannassa, luodaan tuotteille ja artikkeleille rakennustuotenumerot.

Tämä rakennustuotenumeron sisältämä digitaalinen tuotetieto täydentää rakennuksen tietomallia BIM-yksilöidyillä tuotetiedoilla. Ilman yksilöityä tuotetietoa tietomalli on käytännössä pelkkä 3D-malli rakennuksesta. Digitaalinen tuotetieto on BIMissä yksi keskeinen osa I:tä eli informaatiota.

Sähkö- ja lvi-tuotteista on jo pidempään ollut käytössä tällaiset tuotenumerot, joilla tuotetieto on voitu yksilöidä. Tuotenumero on tehostanut selvästi tuotetiedon hallintaa sähkötuotteiden tukkukaupassa ja talotekniikassa. Nyt tämä on mahdollista myös rakennustuotteiden kaupassa.

RT-tuotetietokantaa voidaan hyödyntää myös mobiilisovelluksella työmaalla. Viivakoodin lukeminen esimerkiksi maalipurkin kyljestä on tällä hetkellä nopein tapa saada vaikkapa tuotteen käyttöturvallisuustiedote suoraan älypuhelimeen tai tablettiin.

Hankkeen valmistuttua urakoitsija voi luovuttaa rakennuttajalle tarvittavat tuotetiedot ja -dokumentit helposti yhtenä Rakennuksen tuoteseloste TM -koosteena. Rakennuksen tuoteseloste tulee helpottamaan myös huomattavasti rakennuksen koko elinkaaren aikaista tiedonhallintaa. Digitaalinen tuotetieto ja huolto-ohjeet ovat paremmin hyödynnettävissä esimerkiksi sähköisessä huoltokirjassa kuin paperisissa mappirivistöissä oleva tieto.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Tuotetiedon digitalisaatio mahdollistaa sadan miljoonan euron säästöt”

  1. Niin sitten, kun saat IFC:n avattua muokattavaksi, ja nyherrät sitä muiden riemuksi maailman tappiin.

Vastaa

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi