Tiehallinto esittää 3,25 miljoonan euron siltahanketta Porvoon Mannerheiminkadulle

Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiri esittää Porvoon Mannerheiminkadun sillan uusimista sen nykyistä tasausta noudattaen. Kevään aikana tehtyjen kuntoselvitysten perusteella silta pitäisi uusia kokonaan. Ratkaisun kokonaiskustannusarvio on 3,25 miljoonaa euroa, josta Uudenmaan tiepiirin osuus on 2,4 miljoonaa euroa.