Kuopion ”siltavahdeille” Kestävä Kivitalo -palkinto

Kuopion ”siltavahdit” saivat vuoden 2010 Kestävä Kivitalo -palkinnon. Kyseessä on Keilankannan kaksi korkeaa ja kaksi matalampaa asuintaloa, jotka ovat paikalla rakennettuja ja tiiliverhoiltuja. Taloista 15-kerroksinen As Oy Kuopion Siltavahti ja 13-kerroksinen As Oy Kuopion Keilanpurje kohoavat Keilankannankanavan rannalla. Keilanpurjeen perustajaurakoitsijana toimi Skanska ja Siltavahdin YIT Rakennus Oy. YIT on rakentanut näiden naapuriin myös kaksi viisikerroksista asuinrakennusta: As Oy Kuopion Siltaneidon ja As Oy Kuopion Keilankannan.

Lemminkäisen rakennusalan innovaatiokilpailu käynnistyi

Lemminkäisen Rakentava idea 2010 -innovaatiokilpailu on käynnistynyt maanantaina 13. syyskuuta. Yhtiö kertoi innovaatiokilpailusta ensimmäisen kerran elokuun alussa täytettyään 100 vuotta, minkä kunniaksi kilpailu järjestetään. Avoimen kilpailun tavoitteena on kehittää rakennusalalle uudenlaisia toimintatapoja ja keksintöjä, jotka parantavat ihmisten asumista, työntekoa ja liikkumista.

Keski-Suomen kunnissa kehitetään asuinalueiden energiatehokkuutta

Keski-Suomessa on käynnistynyt kuuden kunnan yhteinen Ekotaajama-hanke. Jyväskylän, Toivakan, Jämsän, Petäjäveden, Multian ja Kannonkosken hankkeessa kehitetään menetelmiä sekä tuotetaan uutta tietoa ja osaamista energiatehokkaiden asuinalueiden kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun. Alueiden kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun merkitys on suuri asuinalueiden energiatehokkuuden lisäämisessä.

Herttoniemen yritysalueen pääkadulle haetaan kilpailulla uutta ilmettä

Tällä viikolla on alkanut kaikille avoin ideakilpailu, jossa etsitään Helsingissä sijaitsevan Herttoniemen yritysalueen pääkadulle uutta ilmettä ja identiteettiä. Kilpailun tavoitteena on laajentaa World Design Capital Helsinki 2012 -hanketta keskustan ulkopuolelle ja paikkoihin, joiden ei perinteisesti ajatella edustavan muotoilua. Kilpailu koskee Laivalahdenkatu-Mekaanikonkatua, joka halkoo Herttoniemen metroaseman itäpuolella olevaa isoa teollisuus- ja myymäläaluetta. Helsingin kaupunki palkitsee parhaat ideat.

Kunnille päätösvalta tuulivoimarakentamisessa

Kunnat ovat saamassa valtaa tuulivoimaloiden rakentamislupapäätöksissä. Ajatuksena on, että toimivalta ranta-alueiden rakentamisen poikkeustapauksissa siirrettäisiin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta kunnille. Muutoksen tavoitteena on selkeyttää toimivallan jakoa ja lisätä kuntien valtaa poikkeamisasioissa.

ELY-keskus ei puolla Riihimäen linja-autoaseman purkamista

Hämeen ELY-keskus on antanut Riihimäen linja-autoaseman asemakaavamuutoksesta lausunnon, jonka mukaan kaavan tavoitteet asuinrakentamisesta ja pysäköinnin järjestämisestä voidaan toteuttaa ilman linja-autoaseman purkamista. ELY-keskus katsoo, että Riihimäen linja-autoaseman kaavaehdotusta pitää muuttaa niin, että sen lähtökohdaksi otetaan olemassa olevan rakennuskannan ja sen arvojen säilyttäminen ja uudisrakentamisen sopeuttaminen alueen mittakaavaan.