Cembrit järjestää julkisivusuunnittelukilpailun

Kuitusementtilevyjen valmistaja Cembrit Oy järjestää suunnittelukilpailun Lohjan Muijalan tehdasalueensa julkisivun uudistamiseksi. Kilpailu on suunnattu Suomen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen arkkitehti- ja muotoiluopiskelijoille. Tehtävänä on suunnitella uudet julkisivut osaan tehdasalueen rakennuksista Cembritin tuoteuutuuksia hyödyntäen.

Amiedu ja SuLVI solmivat yhteistyösopimuksen

Ammatillinen aikuiskouluttaja Amiedu ja Suomen LVI-liitto, SuLVI ry, ovat solmineet yhteistyösopimuksen, joka koskee SuLVI:n jäsenyritysten liiketoiminnan ja jäsenistön osaamisen kehittämistä. Amiedu vastaa sovittavassa laajuudessa SuLVI:n järjestämien koulutusten suunnittelusta, toteutuksista, kurssilogistiikasta ja hallinnoinnista. Lisäksi Amiedu tuottaa palveluja muun muassa SuLVI:n jäsenyritysten henkilöstön rekrytointiin ja perehdyttämiseen vuosittain sovittavan toimintasuunnitelman mukaisesti.

Ympäristöministeriö jätti vahvistamatta kaupan suuryksikköjä Etelä-Savon maakuntakaavassa

Ympäristöministeriö on vahvistanut Etelä-Savon maakuntakaavan. Maakuntakaavassa osoitettiin kuusi keskusta-alueiden ulkopuolelle sijoittuvaa vähittäiskaupan suuryksikköaluetta, joista kaksi vahvistettiin. Ympäristöministeriö jätti vahvistamatta Juvan Vehmaan, Mikkelin Itäportin, Pieksämäen Naiskankaan sekä Savonlinnan Länsiportin vähittäiskaupan suuryksiköt. Näin ollen myös suunnitellun Pieksämäen Ideaparkin kaava jäi vahvistamatta.

Kristian Gullichsen Aalto-yliopiston kunniatohtoriksi

Arkkitehti Kristian Gullichsen nimitetään kunniatohtoriksi Aalto-yliopiston ensimmäisessä tohtoripromootiossa 1. lokakuuta. Gullichsen iloitsee uuden yliopiston avaamista mahdollisuuksista arkkitehtuurin opiskelijoille. Arkkitehtien taitotaso on hänen mukaansa Suomessa edelleen korkealla ja uravalinta osoitus kunnianhimosta. Toisaalta Gullichsen pitää ongelmana sitä, ettei arkkitehtejä käytetä riittävästi maaseututaajamien kehittämisessä.

Rakennusalan konkurssien määrä laski myös elokuussa 2010

Rakennusalan konkurssien määrä supistui hienoisesti kuluvan vuoden elokuussa. Alalla pantiin vuoden 2010 elokuussa vireille 60 konkurssia, kun määrä oli vuotta aiemmin 63. Koko alkuvuoden osalta rakennusalan konkurssien määrä on laskenut selvästi. Kuluvan vuoden tammi-elokuussa alalla laitettiin vireille yhteensä 473 konkurssia, kun viime vuoden vertailujaksolla määrä oli 542. Nämä tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tilastoista.

Fortum kaavailee 30 hehtaarin alueen kehittämistä Imatralla

Fortum suunnittelee Imatran voimalaitoksen asuntoalueen ja sen ympäristön kehittämistä yhteistyössä Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen ja Imatran kaupungin kanssa. Suunnittelualue käsittää noin 30 hehtaarin alueen Imatrankosken kaupunkikeskuksen läheisyydessä. Fortumin edeltäjä Imatran Voima Oy perustettiin vuonna 1932 juuri hallinnoimaan ja käyttämään Imatrankosken vesivoimalaitosta.