Ympäristöministeriö jätti vahvistamatta kaupan suuryksikköjä Etelä-Savon maakuntakaavassa

Ympäristöministeriö on vahvistanut Etelä-Savon maakuntakaavan. Maakuntakaavassa osoitettiin kuusi keskusta-alueiden ulkopuolelle sijoittuvaa vähittäiskaupan suuryksikköaluetta, joista kaksi vahvistettiin. Ympäristöministeriö jätti vahvistamatta Juvan Vehmaan, Mikkelin Itäportin, Pieksämäen Naiskankaan sekä Savonlinnan Länsiportin vähittäiskaupan suuryksiköt. Näin ollen myös suunnitellun Pieksämäen Ideaparkin kaava jäi vahvistamatta.

Ympäristöministeriö on vahvistanut Etelä-Savon maakuntakaavan. Maakuntakaavassa osoitettiin kuusi keskusta-alueiden ulkopuolelle sijoittuvaa vähittäiskaupan suuryksikköaluetta, joista kaksi vahvistettiin. Ympäristöministeriö jätti vahvistamatta Juvan Vehmaan, Mikkelin Itäportin, Pieksämäen Naiskankaan sekä Savonlinnan Länsiportin vähittäiskaupan suuryksiköt. Näin ollen myös suunnitellun Pieksämäen Ideaparkin kaava jäi vahvistamatta.

Ympäristöministeriö vahvisti Mikkelin Länsisillan ja Savonlinnan Nojanmaan vähittäiskaupan suuryksikkövaraukset. Näille alueille voidaan siten maakuntakaavan mukaan suunnitella liikepinta-alaltaan yli 5 000 kerrosneliömetrin päivittäis- ja erikoistavarakaupan suuryksiköitä.

Vahvistamatta jätetyt vähittäiskaupan suuryksiköt katsottiin laissa määriteltyjen maakuntakaavan sisältövaatimusten ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastaisiksi. Ne olisivat hajauttaneet yhdyskunta- ja palvelurakennetta ja merkittävästi heikentäneet keskustakaupan kehitysmahdollisuuksia.

Lisäksi Juvan Vehmaan, Mikkelin Itäportin ja Pieksämäen Naiskankaan alueet sijaitsevat irrallaan olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Lähiasutuksen puuttuessa asiointi olisi perustunut pelkästään yksityisautoiluun ja siksi lisännyt liikenteestä ympäristölle aiheutuvia haittoja.

Vahvistettu maakuntakaava ei estä niin sanotun tilaa vaativan erikoistavarakaupan kuten huonekalu- ja kodinkoneliikkeiden sijoittamista vahvistamatta jätetyille alueille. Alueilla nykyisin voimassa olevat asema- ja yleiskaavat jäävät voimaan. Nämä mahdollistavat kaupan merkittävän kehittämisen useilla nyt maakuntakaavassa vahvistamatta jätetyillä alueilla. Maakuntakaava on kuitenkin ohjeena, kun yleis- ja asemakaavoja tulevaisuudessa uudistetaan.

Maakuntakaava korvaa Etelä-Savon seutukaavan lukuun ottamatta ohjeellista Lahti-Mikkeli-oikoratavarausta, joka jätetään seutukaavasta voimaan. Kaavasta tehtiin viisi valitusta, joista kaksi hyväksyttiin. Hyväksytyt valitukset koskivat Pieksämäen vähittäiskaupan suuryksikkömerkintää.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Ympäristöministeriö jätti vahvistamatta kaupan suuryksikköjä Etelä-Savon maakuntakaavassa”

Vastaa