Korjausrakentaminen Rakennuslehti Ei kommentteja

Korjausrakentamiseen yhtenäiset laatuvaatimukset

Rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia, esiselvityksiä ja purkamista koskeva uusi KorjausRYL antaa laatuvaatimukset korjaushankkeen alussa tehtäville kuntotutkimuksille ja -arvioille sekä purkamiselle.

KorjausRYL-sarja täydentyy jo ensi vuoden aikana muun muassa julkisivuja koskevalla osalla. Parhaillaan työn alla ovat myös mallit ja lomakkeet purkutyöselostukselle ja esiselvitysten tilaamiseen.

Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset RYL määrittää rakennusalalla yleisesti tunnustetun hyvän rakennustavan. RYL tarjoaa käytännön työvälineitä kiinteistö- ja rakentamisalalle hyvän rakennustavan mukaiseen suunnitteluun ja toteutukseen sekä auttaa sopimusten laadinnassa ja tulkinnassa.

KorjausRYL-sarja tuo yleiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen. Laatuvaatimusten yhtenäistäminen parantaa ja helpottaa korjaushankkeiden tilaamista, suunnittelua ja rakentamista.

KorjausRYLissä esiselvitysten laatuvaatimukset on jaettu neljään aihepiiriin: rakennus ja alue, rakennusosat, talotekniikka ja sisäilmasto. Laatuvaatimuksia on esitetty niin tutkimuskokonaisuuksille kuin yksittäisille menetelmille.

Purkamisen osalta käsitellään muun muassa purkutöiden suunnitelmien laadintaa, säilytettävien rakennusosien ja rakenteiden suojauksia, rakennusosien ja rakenteiden purkamista, toimenpiteitä purkujätteille ja erillisenä työvaiheena tehtävää haitallisten aineiden purkamista.

KorjausRYLin laadintaan osallistuvat kiinteistö- ja rakentamisalan eri osapuolet Rakennustietosäätiö RTS kanssa.

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia