Talous Rakentaminen Hannu Lättilä Ei kommentteja

YIT:n liikevaihto kasvoi selvästi alkuvuonna

YIT:n liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa kolmanneksen verran viime vuoden vastaavasta ajasta.

Virallisen Ifrs-raportoinnin mukainen liikevoitto heikkeni vuoden takaisesta, mutta tulos ennen veroja kuitenkin parani, koska vuosi sitten yhtiön rahoituskulut olivat paljon suuremmat. Yhtiön itse käyttämän toimialaraportoinnin mukaan myös liikevoitto koheni.

Viime vuoden loppuun verrattuna tilauskanta kasvoi vain hieman, mutta vuoden takaiseen verrattuna tilauskanta kasvoi 17 prosenttia.

”Asuminen Suomi ja CEE -toimialalla kehitys oli erityisen positiivista johtuen hyvästä kuluttaja-asuntomyynnistä. Teimme neljänneksellä myös useita sijoittaja- ja tonttikauppoja, jotka osaltaan paransivat pääomatehokkuuttamme. Toimialan liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani hieman. Toimialan näkymät ovat positiiviset: aloitimme useita kuluttajille suunnattuja kohteita sekä Suomessa että CEE-maissa”, toimitusjohtaja Kari Kauniskangas sanoo.

Kuluttajille myytyjen asuntojen osuus Suomessa nousi kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa 62 prosenttiin, kun vuotta aiemmin se oli 51 prosenttia. ”Kun asuntojen myynti Suomessa muuttuu enemmän kuluttajapainotteiseksi, myös odotukset kannattavuuden kehittymisen suhteen paranevat.”

Kauniskankaan mukaan kuluttajien kysyntä Suomessa myös isompia asuntoja kohtaan on lisääntymässä.

”Venäjällä asuntomyynti jäi vaisuksi kuluttajien varovaisuuden vuoksi. Tasaantuneesta taloustilanteesta huolimatta reaalipalkkojen kasvu on ollut hidasta, ja korkojen laskua odottavat kuluttajat ovat lykänneet investointeja ja asuntolainojen ottamista. Laimean asuntomyynnin vuoksi ruplamääräinen liikevaihto laski 11 prosenttia. Ruplan vahvistumisen vuoksi euromääräinen liikevaihto kuitenkin kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Liikevoitto jäi negatiiviseksi alhaisesta volyymista johtuen, mutta koheni selvästi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.”

YIT:n asuntojen myynti Venäjällä tippui 39 prosenttia vuoden takaisesta. Kauniskankaan mukaan etenkin Venäjän hallituksen kommenteilla on ollut merkittävä negatiivinen vaikutus asuntomyyntiin. Kun hallitus ilmoitti odottavansa markkinakorkojen laskevan selvästi, kuluttajat odottavat nyt tätä.

”Vuosineljänneksen kassavirta oli positiivinen ja nettovelka laski. Jatkoimme pääomankäytön tehostamista muun muassa myymällä tontteja kumppaneillemme. Myynneillä ei ollut merkittävää tulosvaikutusta tällä vuosineljänneksellä, mutta ne kasvattivat liikevaihtoa, tukivat keskeisten taloudellisten tunnuslukujen kehittymistä oikeaan suuntaan sekä osaltaan loivat edellytyksiä yhtiön kasvustrategian toteuttamiselle.”

Vaikka Kauniskangas totesi, että alkuvuosi sujui YIT:n omia odotuksia paremmin, yhtiö pitää silti ohjeistuksensa kuluvalle vuodelle ennallaan. Yhtiö odottaa toimialaraportoinnin mukaisen liikevaihdon kasvavan 0–10 prosenttia ja oikaistun liikevoiton olevan 90–105 miljoonaa euroa.

Tulosohjeistus perustuu markkinanäkymien lisäksi vahvaan tilauskantaan, josta oli myyty 61 prosenttia. Yhtiö arvioi, että myydyt ja esisopimusten piiriin kuuluvat projektit tuovat lähes 60 prosenttia loppuvuoden 2017 liikevaihdosta.

YIT-konserni 1–3 2017/1­–3 2016 (Ifrs-raportointi)

  • Liikevaihto, milj. euroa 452,2/337,6
  • Liikevoitto, % 1,0/2,0
  • Tulos ennen veroja, milj. euroa 4,5/-1,2
  • Tilauskanta, milj. euroa 3 088,9/2 575,2
  • Omavaraisuusaste, % 31,1/31,2

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia