Työelämä Uutiset Rakennuslehti Ei kommentteja

Puuttuneet suojavarusteet aiheuttivat pöytäsirkkeliturman – käräjäoikeudesta sakkoja ja vahingonkorvauksia uhrille

Pohjanmaan käräjäoikeus määräsi uusikaarlepyyläisen työnantajan maksamaan 30 päiväsakkoa ja vahingonkorvauksia työturvallisuusrikoksesta.

Yhtiö velvoitettiin maksamaan vahingoittuneelle työntekijälle 5 000 euroa tilapäisestä ja pysyvästä haitasta. Asia tuli ilmi, kun Uudessakaarlepyyssä toukokuussa 2015 sattunutta työtapaturmaa tutkittiin.

Vahingoittunut työntekijä oli sahaamassa sirkkelillä lasikuitua. Hän käytti työntökapulaa apuna sahaamisessa. Sahaamisen jälkeen hän työnsi työntökapulalla valmiita kappaleita pois työpöydältä, jolloin hänen kätensä joutui vahingossa liian lähelle pyörivää terää sillä seurauksella, että hänen etusormensa amputoitui.

Työsuojeluviranomaisen mukaan työnantaja ei ollut selvittänyt työn vaaroja eikä ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin vaarojen poistamiseksi. Kyseessä olevassa pöytäsirkkelissä ei ollut asianmukaisia suojavarusteita, kuten jakoveistä ja teränsuojaa.

Näiden suojavarusteiden tarkoituksena on suojata käyttäjää työtapaturmilta. Jakoveitsi pitää sahattavan uran sillä tavoin auki, ettei pääse syntymään ns. takapotkua.

Yläsuoja taas estää tahattoman koskettamisen terään. Tahaton koskettaminen tapahtuu tyypillisesti tilanteissa, joissa esimerkiksi takapotkun takia syntyy nopea ennakoimaton liike. Käsi saattaa tällöin osua terään.  Seurauksena syntyvät vammat ovat usein pysyviä.

Käräjäoikeuden mukaan tapahtumaa ei voida pitää epätavallisena tai ennalta arvaamattomana eikä sellaisena tapahtumana, johon työnantaja ei olisi voinut vaikuttaa.

Käräjäoikeus totesi päätöksessään, että olisi teknisesti ollut helppoa korjata pöytäsirkkelin puutteet niin, että sirkkeli olisi täyttänyt työturvallisuusmääräysten vaatimukset ja ollut työntekijöille turvallinen käyttää.

Edelleen käräjäoikeus huomauttaa, että työnantajan olisi pitänyt priorisoida työntekijöiden turvallisuus ja huolehtia sirkkelin asianmukaisista suojavarusteista. Samalla se kuitenkin tietyllä tavalla  ymmärsi, että yhtiön uusi omistaja, tässä tapauksessa työnantajana toiminut uusi yritys, keskittyi ensimmäisten kuukausien aikana ”pelastamaan yhtiötä”.

Käräjäoikeuden mukaan tapaturma johtui suojavarusteiden puuttumisesta sekä puutteellisesta työntekijän ohjaamisesta.

 

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia